Yeni Ders Notları

Şiirin Biçimsel Özellikleri 12/12/2017

Şiirin Biçimsel Özellikleri

COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER Duygu ve düşünceleri, insan ruhunda ürpertiler uyandıracak biçimde coşkulu ve heyecanlı bir biçimde dile getiren metinlere

Psikolojinin Temel Süreçleri 12/12/2017

Psikolojinin Temel Süreçleri

A. BİYOLOJİK TEMELLER 1. Davranışta Biyolojik Yapının Rolü Davranışların ortaya çıkışını açıklamak için tarih boyunca farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bunlar &l