"17. Yüzyıl Islahatları 3" adlı testte 12 soru vardır. Ygs Sosyal Bilgiler, TYT Sosyal Bilgiler, Tarih 10 ve Kpss Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 515 kişi bakmış, 81 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "17. Yüzyıl Islahatları 3" adlı testin zorluk seviyesi kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

17. Yüzyıl Islahatları 3Google'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Katolik mezhebinden Avusturya’nın, Protestan Macarlara saldırması üzerine, Macar kontu Tökeli İmre Osmanlı Devleti’nden yardım istemiştir. Osmanlı Devleti bunun üzerine II. Viyana Kuşatması’nı gerçekleştirmiştir.
Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
Boş Bırak
2 - Bilgi Osmanlı Devleti, II. Viyana Kuşatması sürecinde Avusturya’ya yardım için gelen Leh ordusuna engel olmakla görevlendirdiği aşağıdaki güçlerden hangisinden beklediği desteği görememiştir?
Boş Bırak
3 - Bilgi II. Viyana Kuşatması’ndan sonra Papa’nın çağrısıyla Avrupa devletleri bir araya gelerek “Kutsal İttifak” kurmuş ve Osmanlı Devleti’ne karşı mücadele etmiştir.
II. Viyana Kuşatması’na bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler hakkında,
I. Osmanlı Devleti’nin oluşturduğu tehdidin, Avrupa’da siyasi dayanışmayı kuvvetlendirdiği,
II. Avrupa’da mezhep birliğinin sağlandığı,
III. Papa’nın, diplomatik gelişmeler üzerinde etkili olduğu
durumlarından hangilerine ulaşmak mümkündür?
Boş Bırak
4 - Bilgi Osmanlı Devleti, Kutsal İttifak Savaşlarından sonra,
I. Karlofça,
II. Pasarofça,
III. İstanbul
antlaşmalarından hangilerini imzalamıştır?
Boş Bırak
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi 1699’da Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanan Karlofça Antlaşması’nın özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
6 - Bilgi Osmanlı Devleti ve Rusya arasında 1700 tarihinde imzalanan İstanbul Antlaşması ile; Kırım’daki Azak Kalesi Rusya’ya bırakılmış ve Ruslara İstanbul’da elçi bulundurma hakkı tanınmıştır.
İstanbul Antlaşması hükümlerine bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
Boş Bırak
7 - Bilgi 1609-1616 yılları arasında I. Ahmet tarafından yaptırılan “Sultan Ahmet Camisi”nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Boş Bırak
8 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde tarih yazımı ile görevli memura “vakanüvis” denilir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin ilk vakanüvisidir?
Boş Bırak
9 - Bilgi Türk musikisine önemli katkılar sağlayan, Nevakar ve Tuti-i Mucize-i Guyem adlı eserleriyle tanınan bestekârın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Hiciv (yergi) şiirleriyle tanınan “Nef-i”, Arapça ve Farsça dillerini bilmekte olup Divan edebiyatı türünde eserler vermiştir. Sultan I. Ahmet ve IV. Murat dönemlerinde devlet kademelerinde görev almıştır. Ünlü hiciv eseri olan “Siham-ı Kaza”, Nefi’nin sürgün edilmesine sebep olmuştur.
Bu duruma bağlı olarak ünlü Divan edebiyatçısı Nef’i hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?
Boş Bırak
11 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde astronomi alanında çalışmalar yapılmış ve uçuş denemelerinde bulunulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya tarihinin ilk roketli füze uçuşunu geliştiren kişidir?
Boş Bırak
12 - Bilgi XVII. yüzyılda yaşamış 10 ciltlik “Seyahatname” adlı eseriyle ünlü Osmanlı seyyahı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.