"Türk İnkılabı 5" adlı testte 12 soru vardır. YKS Tarih, YKS Tarih, Tarih 11 ve Kpss Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 671 kişi bakmış, 92 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Türk İnkılabı 5" adlı testin zorluk seviyesi kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Türk İnkılabı 5Google'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi • Hastalıkların nedenini bulmak ve tedavi yöntemleri için Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi kurulmuştur.
• Veremle mücadelede için sanatoryum ve dispanser gibi sağlık kurumları açılmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında kısıtlı imkânlara rağmen yukarıdaki faaliyetlerin yapılması neyin göstergesidir?
Boş Bırak
2 - Bilgi • Hıfzıssıhha Enstitüsü
• Verem Savaş Dispanserleri
• Kızılay
Yukarıdaki kurumların görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde takip edilen nüfus politikasının sonuçlarındandır?
Boş Bırak
4 - Bilgi Mustafa Kemal Atatürk “Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız.” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözleri değerlendirildiğinde;
I. Spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildiği
II. Genç nesillerin sağlıklı yetiştirilebilmesi için sporun teşvik edildiği
III. Ülke tanıtımına katkı sağlamak üzere sporcular yetiştirilmesi gerektiği
hedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?
Boş Bırak
5 - Bilgi I. Belediye seçimlerine katılma
II. Milletvekili seçme ve seçilme
III. Muhtarlık seçimlerine katılma
Türk kadınına verilen siyasi hakların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
6 - Bilgi Cumhuriyet Dönemi’nde hukuk alanında kadın - erkek eşitliğini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
7 - Bilgi Toplumun yarısı diğer yarısı ile eşit değilse; üretime katılmaz, bilgisiz ve yeteneksiz kalırsa o millet geri sayılır.
Atatürk’ün bu sözüyle;
I. Kadınlara, seçme ve seçilme hakkının verilmesi
II. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
III. Kabotaj Kanunu
yukarıdaki inkılaplardan hangileri paralellik göstermektedir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Türk Medeni Kanunu’nun kadına sağladığı haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
9 - Bilgi Atatürk “Montesquieu’nun ‘Bir milletin müziğine önem verilmezse, o milleti ilerletmek mümkün olmaz.’ sözünü okudum ve kabul ettim.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözünün;
I. Musiki Muallim Mektebi’nin açılması
II. Ankara Devlet Konservatuvarı’nın açılması
III. Darülelhan’ın yeniden açılması
verilen gelişmelerden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Atatürk, “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.’’ demiştir.
Bu sözüyle Mustafa Kemal Atatürk’ün vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
11 - Bilgi Atatürk Dönemi’nde;
• 1927 yılında resim ve heykel müzesi açılmıştır.
• 1928 yılında Sanayiinefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi’ne dönüştürülmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
12 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde millî kültürümüzün ve sanatımızın gelişmesi konusunda yapılan çalışmalardan birisi değildir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.