Fizik BilimiGoogle'da Ara

"Fizik Bilimi" adlı testte 12 soru vardır. Ygs Fen Bilgisi ve Fizik 9 kategorilerinde yayınlanan teste 261 kişi bakmış, 43 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Fizik Bilimi" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Bir öğrenci su dolu bardağın içindeki kaşığı kırılmış gibi görüyor.
Bu durumu açıklayabilmek için fiziğin hangi alt alanından yararlanmalıdır?
2 - Bilgi Aşağıda verilen,
I. Maddenin elektrik alandaki davranışı
II. Işığın yayılması
III. Dünyanın hareketi
olaylarından hangileri fiziğin uğraş alanına girer?
3 - Bilgi
4 - Bilgi Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda inceler.
Buna göre ;
• Dünyanın ayı çekmesi
• İklimlendirme sistemleri
• Telefonda seslerin iletimi
• Çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi
olayları seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi fiziğin doğrudan ilgilendiği alanlardan biri değildir?
6 - Bilgi Fizik biliminin alt alanlarının incelediği konularla ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
7 - Bilgi İnsan yaşamında yer alan,
I. Gemiyle seyahat edilmesi
II. Cep telefonu kullanılması
III. Ham petrolün damıtılması
IV. Serum elde edilmesi
V. Lazerle göz ameliyatı
olaylarından hangileri Fizik biliminin sağladığı yararlardandır ?
8 - Bilgi • Şimşek
• Yıldırım
• Paratoner
Yukarıda verilenleri fiziğin alt alanlarından hangisi inceler?
9 - Bilgi Işığın düz bir doğrultuda hareket ettiğini ispatlayan ve optik kitabını yazan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi Fizik biliminin,
• Mekanik
• Elektrik
• Termodinamik
• Atom fiziği
alt alanlarından hangisi aşağıdakilerden biriyle eşleştirilemez?
11 - Bilgi Aşağıdaki meslek sahiplerinden hangisi fizik bilimine daha az ihtiyaç duyar?
12 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarından biri değildir?