Fizik Bilimi 2Google'da Ara

"Fizik Bilimi 2" adlı testte 12 soru vardır. Ygs Fen Bilgisi ve Fizik 9 kategorilerinde yayınlanan teste 129 kişi bakmış, 9 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Sürtünmeli bir ortamdaki durgun cisme uygulanan kuvvetin yapılan işe etkisini öğrenmek isteyen öğrenci aynı yüzeydeki cismi farklı kuvvetlerle aynı mesafe hareket ettirip yol sonundaki hızlarını ölçtüğü bir deney tasarlıyor.
Buna göre deneyde;
I. Uygulanan kuvvet bağımsız değişkendir.
II. Cismin son hızı bağımlı değişkendir.
III. Yer değiştirme kontrollü değişkendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
2 - Bilgi ‘’Gözlem sonucu elde edilen değerlerdir’’
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
3 - Bilgi Evrende çeşitli boyutlarda gerçekleşen ve anlaşılması güç birçok olayı çeşitli gösterimlerle açıklama işlemine ne denir?
4 - Bilgi Bir fizik öğretmeni;
I. Güneş sistemi
II. Atomun yapısı
III. Suyun kaynaması
yukarıda verilen konuları anlatırken hangilerinde modellemeden yararlanmış olabilir?
5 - Bilgi Teknoloji ile ilgili olarak;
I. İnsanın zamandan ve güçten tasarruf etmesini sağlar.
II. Bilimle birlikte gelişir.
III. İnsanın hayatını kolaylaştırabildiği gibi zararlı da olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
6 - Bilgi Bilimsel bilgi üretirken;
I. Kontrollü deney yapma
II. Rasyonel düşünme
III. Problemi belirleme
işlemlerinden hangileri yapılır?
7 - Bilgi Bilimsel bir probleme, verilere dayalı olarak geçici bir çözüm üreten öğrenci bilimsel bilgi basamaklarının hangi aşamasındadır?
8 - Bilgi Olayla ilgili teorilerin doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlayan verilere --------- denir.
Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa fizik bilimine göre doğru olur?
9 - Bilgi Duyu organları ile birlikte ölçme araçları da kullanılarak yapılan gözleme nicel gözlem denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nicel gözlemdir?
10 - Bilgi Fizikte kullanılan bilgiler ile ilgili;
I. Değişmez doğrulardan oluşur.
II. Diğer bilimere kapalıdır.
III. Gelişime açıktır.
yargılarından hangileri doğrudur?
11 - Bilgi Yağmur yağdıktan sonra bulutların arasından güneş çıktığında gökkuşağının oluştuğunu gören Ahmet, ‘’Gökkuşağının oluşması güneş ışınlarının kırılması gerekir’’ diye düşünür.
Buna göre Ahmet bilimsel çalışma basamağının neresindedir?
12 - Bilgi Gözlemler sonucu elde edilen verilerden yola çıkılarak bir olay hakkında akıl yürütme yoluyla bir sonuca ulaşmaya ------ denir.
Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa fizik bilimine göre doğru olur?