"İslamiyet'in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri" adlı testte 12 soru vardır. Ygs Sosyal Bilgiler, TYT Sosyal Bilgiler, Tarih 9 ve Kpss Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 792 kişi bakmış, 129 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "İslamiyet'in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

İslamiyet'in Doğuşu ve İlk İslam DevletleriGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi İslamiyet’in doğuşu sırasında Asya, Avrupa ve Afrika’da farklı dinsel inançlar bulunmaktaydı. Siyasi bölünme ile birlikte iç huzursuzluklar ve karmaşa ortamı mevcuttu. İnsanlar hak ve özgürlükler bakımından eşit değildi. Kölecilik yaygındı.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
2 - Bilgi İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın çevresindeki devletler ve inanç sistemleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
3 - Bilgi Cahiliye Devri Arap Yarımadası’nda kabile yaşantısı vardı. Kabileler kan davaları nedeniyle birbirleriyle mücadele ederlerdi.
Bu durumun;
I. siyasi birliğin sağlanması
II. kültürel birliğin sağlanması
III. ticari faaliyetlerin yürütülmesi
verilenlerden hangilerinin ortaya çıkmasını engellediği söylenebilir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’na ait bir özellik değildir?
Boş Bırak
5 - Bilgi Hz. Muhammed Dönemi’nde Mekkeli putperestlerin İslamiyet’i reddetmelerinde;
I. İslamiyet’in sosyal sınıf farklılıklarını kabul etmemesi
II. Kâbe’nin putlardan temizlenmesiyle ticari kayba uğrama endişeleri
III. Hz. Muhammed’in devlet kurmak istemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
6 - Bilgi Hz. Muhammed ile Müslüman Medineliler arasında 621 ve 622 tarihlerinde Akabe Biatları denilen görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde Medineli Müslümanlar, Hz. Muhammed’e bağlılık bildirmişler ve şehirlerine davet etmişlerdir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
7 - Bilgi Hz. Muhammed’in liderliğinde Müslümanlar 622 tarihinde Mekke’den Medine’ye göç etmiştir. İslam tarihinde büyük önem taşıyan bu olaya “Hicret” denilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in siyasi sonuçlarından biridir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin temellerinin atıldığına;
I. Medine halkıyla Medine Sözleşmesi’nin imzalanması
II. Hz. Muhammed tarafından ensar ve muhacirlerin kardeş ilan edilmesi
III. Medine’de mescit inşa edilmesi
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilir?
Boş Bırak
9 - Bilgi Bedir Savaşı’ndan sonra ele geçirilen Mekkeli esirlerden zengin olanları fidye karşılığında; fakir olanları Medineli on kişiye okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır. Ayrıca savaş ganimetlerinin paylaşımı kurallara bağlanmıştır.
Buna göre;
I. İslam savaş hukukunun temellerinin atıldığına,
II. İslam Devleti’nin temel kurumlarının oluşturulduğuna
III. Müslümanların okuma-yazmaya önem verdiğine
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Müslümanlar ile Yahudiler arasında yapılan Medine Sözleşmesi’nin;
I. Yahudiler ve Müslümanlar arasında sorun çıkarsa, taraflar Hz. Muhammed’e başvuracak
II. Yahudiler, Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacak
III. Yahudiler, Müslümanlara elleri ve dilleriyle saldırmayacak
IV. Medine’de yaşayan kabileler, herhangi bir saldırıyakarşı, şehri birlikte koruyacaklar
maddelerinden hangileri Medine’de bir savunma paktı oluşturulduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
11 - Bilgi Hayber Kalesi’nin fethinden sonra Müslüman olmayan erkeklerden güvenliklerinin sağlanması karşılığında ----------vergisi alınmaya başlanmıştır.
Paragraftaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
12 - Bilgi Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi’nde yaşanmamıştır?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.