Ales Çıkmış Sorular Sayısal 2 2013 İlkbaharGoogle'da Ara

"Ales Çıkmış Sorular Sayısal 2 2013 İlkbahar" adlı testte 50 soru vardır. Ales Sayısal kategorisinde yayınlanan teste 5666 kişi bakmış, 684 kişi ise testi çözmüştür. Testte 1 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Ales Çıkmış Sorular Sayısal 2 2013 İlkbahar" adlı testin zorluk seviyesi Zor olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi 2-7(3.28-5.26)
işleminin sonucu kaçtır
2 - Bilgi
3 - Bilgi
4 - Bilgi
5 - Bilgi
6 - Bilgi
7 - Bilgi
8 - Bilgi a2.b3+b1.a3 = 20
a.b = 2
olduğuna göre, a2+b2 toplamı kaçtır?
9 - Bilgi
10 - Bilgi a, b, c ve k gerçel sayıları için
a.k < 0
b.k > 0
c.k < 0
a.b+c = 0
olduğuna göre; a, b ve c sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
11 - Bilgi
12 - Bilgi (7!)2-(5!)2
ifadesini tam bölen en büyük asal sayı kaçtır?
13 - Bilgi A = {1,2,3,4,5,6}
kümesinin üç elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en az 2 tane çift sayı bulunur?
14 - Bilgi AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere
AB + 2.A + 2.B = 78
eşitliğini sağlayan en küçük AB sayısının rakamları toplamı kaçtır?
15 - Bilgi AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB sayısının 5 ile bölümünden kalan sayı, BA sayısının 5 ile bölümünden kalan sayıdan 1 fazladır.
Bu koşulu sağlayan en büyük AB sayısının rakamları toplamı kaçtır?
16 - Bilgi Çetin, her salı ve cuma günleri tenis maçı yapmaktadır.
Çetin ilk maçını 2 Mayıs Cuma günü yaptığına göre, 16. maçını hangi tarihte yapar?
(Mayıs ayı 31 gündür.)
17 - Bilgi Sayı doğrusu üzerine işaretlenen farklı a, b ve c gerçel sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
 En küçük sayı a, en büyük sayı ise c’dir.
 c sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı 24’tür.
 b sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı 15’tir.
Buna göre, b-a farkı kaçtır?
18 - Bilgi Bir otelde 10’u tek kişilik, 15’i çift kişilik, 20’si 3 kişilik toplam 45 oda bulunmaktadır. Tam kapasite dolu olan bu otelle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.
 Yerli müşteriler ya tek kişilik ya da 3 kişilik odalarda kalmaktadır.
 Yabancı müşteriler ya tek kişilik ya da çift kişilik odalarda kalmaktadır.
 Otelin 21 odasında yabancı müşteri kalmaktadır.
Buna göre, otelde kaç yerli müşteri kalmaktadır?
19 - Bilgi Bir ustanın iş başına aldığı ücret, çırağın iş başına aldığı ücretin iki katından 50 TL fazladır. Gelen 20 işin 14’ünü çırak, kalanını ise usta yapmış ve bu işlerden toplam 2900 TL gelir elde etmişlerdir.
Buna göre, usta iş başına kaç TL ücret almaktadır?
20 - Bilgi Aslı, Burcu ve Cengiz’in birbirleriyle yapmış oldukları satranç maçlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
 En az maç yapan Aslı’dır ve 9 maç yapmıştır.
 En çok maç yapan Burcu’dur ve 12 maç yapmıştır.
Buna göre, Aslı ve Cengiz kendi aralarında kaç maç yapmıştır?
21 - Bilgi Bir fabrikadaki A ve B makinelerinin ürettiği vidaların sırasıyla % 2’si ve % 3’ü bozuktur.
Bu makinelerin ürettiği toplam 3000 vidanın 80’i bozuk olduğuna göre, bu bozuk vidaların kaçı A makinesinde üretilmiştir?
22 - Bilgi Bir toptancı, sattığı bir ürün için aşağıdaki gibi iki farklı kampanya düzenlemiştir.
1. kampanya: ‘‘100 adet ve üzeri alışverişte; 10 tanesi bedava, geri kalanlar % 20 indirimli”
2. kampanya: ‘‘150 adet ve üzeri alışverişte; tüm ürünler % 25 indirimli’’
Bir müşteri bu toptancıdan 150’den fazla ürün almıştır. Müşterinin ödeyeceği ücret her iki kampanyaya göre hesaplanmış ve hesaplanan değerlerin eşit olduğu görülmüştür.
Buna göre, müşteri kaç adet ürün almıştır?
23 - Bilgi Serdar Bey’in maaşına 2012 yılının 2. ve 8. aylarında sırasıyla 100 ve 200 TL zam yapılmıştır. Aynı yılın ilk 9 ayında aldığı toplam maaş, ilk 6 ayında aldığı toplam maaştan 6400 TL fazladır.
Buna göre, Serdar Bey’in 2012 Ocak maaşı kaç TL’dir?
24 - Bilgi 2 evli çift ile 2 bekârdan oluşan 6 kişilik arkadaş grubu bir kanepeye aşağıdaki koşullara uygun olarak oturacaktır.
 Çiftlerin her biri eşleriyle yan yana olacaktır.
 Bekârlar yan yana olmayacaktır.
Bu kişiler kanepeye kaç farklı biçimde oturabilir?
25 - Bilgi Bir perdeci, kolay bir şekilde ölçü almak için çırağından 50 cm uzunluğunda bir tahta parçası yaptırmasını istiyor. Fakat çırak yanlışlıkla 40 cm uzunluğunda bir tahta parçası yaptırıyor.
Bu perdeci, boyutları gerçekte 2 metreye 8 metre olan perdeyi çırağının yaptırdığı tahta parçası ile ölçüyor ve yaptığı bu ölçüme göre fiyatını hesaplayıp müşterisine satıyor.
Perdenin metrekare fiyatı 5 TL olduğuna göre, perdeci müşterisinden fazladan kaç TL almıştır?
26 - Bilgi
27 - Bilgi
Tablo doldurulduğunda aşağıdakilerden hangisi, koyu çerçeveli köşegen hücrelerinde yer almaz?
28 - Bilgi Tablo doldurulduğunda 3. sütunda bulunan sayıların toplamı kaçtır?
29 - Bilgi
30 - Bilgi Ahmet Bey; önce C şehrinden B’ye, sonra B’den D’ye oradan da A şehrine uçmuştur.
A ile B arasındaki uçuşun fiyatı 75 TL olduğuna göre, Ahmet Bey bu uçuşlar için toplam kaç TL ödemiştir?
31 - Bilgi
31. - 32. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Aşağıda bir zar oyununun kuralları verilmiştir.
 Oyun tek bir zar ile oynanmaktadır.
 Zar iki kere atıldığında gelen sayıların toplamı 10 ise oyun kazanılmakta, 10’dan fazla ise oyun kaybedilmektedir.
 Zar iki kere atıldığında gelen sayıların toplamı 10’dan az ise zar üçüncü ve son kez atılmaktadır. Bu üç sayının toplamı 10 ise oyun kazanılmakta, 10’dan farklı ise oyun kaybedilmektedir.


Birinci atışında 3 gelen bir oyuncunun oyunu kazanma olasılığı kaçtır?
32 - Bilgi Birinci ve ikinci atışlarında aynı sayı gelen bir oyuncunun oyunu kazanma olasılığı kaçtır?
33 - Bilgi
34 - Bilgi f(ABCD) = 13
eşitliğini sağlayan en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?
35 - Bilgi f(ABCD) = 3
eşitliğini sağlayan kaç tane ABCD sayısı vardır?
36 - Bilgi
36. - 38. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Hasan Öğretmen, matematik dersinde tahtaya şöyle bir yazı yazmıştır:
“Asal bölenlerinin toplamı asal olan pozitif tam sayılara toplamasal sayı denir. Örneğin, 44 sayısı bir toplamasal sayıdır. Çünkü asal bölenleri 2 ve 11’dir ve bu sayılarının toplamı olan 13 asaldır.”


Aşağıdakilerden hangisi bir toplamasal sayıdır?
37 - Bilgi 42’ye tam bölünebilen ve asal bölenleri toplamı 23 olan bir sayı, aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç bir toplamasal sayı olur?
38 - Bilgi A ve B toplamasal sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıda verilmiştir.
A = 5.72.11
B = 32.5.11
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yine bir toplamasal sayıdır?
39 - Bilgi
40 - Bilgi
41 - Bilgi
42 - Bilgi
43 - Bilgi
44 - Bilgi
45 - Bilgi
46 - Bilgi
47 - Bilgi Alanı 8 birim kare olan bir dikdörtgenin köşegeni k birim ve çevresi ç birimdir.
Buna göre, k’nin ç türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
48 - Bilgi
49 - Bilgi
50 - Bilgi