Üreme ve Gelişme ÖABT Biyoloji

Bilgi
1 - Bilgi Hermafrodit hayvanların üremesi sırasında aşağıdakilerden hangisi görülmeyebilir?
2 - Bilgi Belirli bir bitkiden aynı kalıtsal yapıda ikinci bir bitki elde etmek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?
3 - Bilgi Aşağıda verilen canlılardan,
I. Su yosunu
II. Eğrelti otu
III. Bal arıları
hangilerinde metagenezle üreme yoktur?
4 - Bilgi Bitkilerde embriyonun gelişmesi sırasında tohumdaki besinin kullanılabilmesi için, aşağıdakilerden hangisine kesin olarak gerek vardır?
5 - Bilgi Dişi memelilerde belli periyotlarla menstruasyon döngüsü gerçekleşir. Dişi bir insanda menstruasyon olayının bir süre durmasını sağlayan etken aşağıdakilerden hangisi olabilir?
6 - Bilgi Bir tohumun çimlenebilmesi için gerekli olan koşulların tümü, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?
7 - Bilgi Dış döllenme yapan hayvanlarda;
I. Çiftleşme organı
II. Ovaryum ve testis
III. Boşaltım organı
gibi yapılardan hangileri bulunabilir?
8 - Bilgi Hayvanlardaki embriyo gelişimi sırasında,
I. Hücre farklılaşmaları
II. Hücre göçleri
III. Hücre ölümleri
olaylarından hangileri görülür?
9 - Bilgi Dış döllenme yapan hayvanlarda,
I. Yumurtalık
II. Çiftleşme organı
III. Boşaltım organı
yapılarından hangilerinin bulunması beklenemez?
10 - Bilgi Ergenlik çağına girmemiş olan dişi bir maymuna FSH verilirse;
I. Yumurtalıkları gelişir.
II. Ovulasyon olur.
III. Yumurtalıkları gelişmez.
durumlarından hangileri gözlenebilir?
11 - Bilgi Çiçeksiz ve çeşitli bitkiler arasında
I. Sporla üreme
II. Tohum oluşturma
III. Mayoz döllenme
olaylarından hangileri ortaktır?
12 - Bilgi Diploit canlılarda, monoploit normal hücreler oluşurken meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi, sadece bazı canlı gruplarında gerçekleşir?
13 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca bitkilerin hücre bölünmesinde görülür?
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, mitoz bölünme ile mayoz I bölünmesinin ortak özelliklerinden biridir?
15 - Bilgi Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz ve mayoz II bölünmenin her ikisinde de kural olarak gerçekleşir?
16 - Bilgi Aşağıdaki durumlardan hangisinde oluşan yeni bireylerin, hücre çekirdeklerindeki kalıtsal özellikleri, atasınınkine bire bir benzemeyebilir?
(Mutasyon gerçekleşmediği kabul edilecektir.)