"Tarih Beylikten Devlete" adlı testte 15 soru vardır. YKS Tarih, YKS Tarih, Tarih Öğretmenliği Alan Bilgisi, Tarih 10 ve Kpss Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 33 kişi bakmış, 7 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Tarih Beylikten Devlete" adlı testin zorluk seviyesi veriyok olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz sağdaki Sonra Çöz butonuna basarak testi kaydedebilir ve istediğiniz zaman çözebilirsiniz

Tarih Beylikten DevleteGoogle'da Ara

1 13 -6 Tekrar Çöz
1 - Bilgi Soruya Not Ekle XIV. yüzyılın başlarında aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da genişlemesini kolaylaştırmıştır?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap E
2 - Bilgi Soruya Not Ekle Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi I. Murat zamanında gerçekleşmiştir?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap A
3 - Bilgi Soruya Not Ekle Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarına kesin olarak yerleşmesi hangi hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap D
4 - Bilgi Soruya Not Ekle Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti, Fetret Devri’ne girmesine rağmen, Balkanlarda önemli sayılabilecek ayaklanmalar görülmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumda etkili olmamıştır?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap C
5 - Bilgi Soruya Not Ekle Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların iskân siyasetinin amaçları dışında kalır?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap A
6 - Bilgi Soruya Not Ekle Osmanlıların Balkanlardan atılamayacağı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
Boş bırakmışsınız Doğru Cevap B
7 - Bilgi Soruya Not Ekle Aşağıdakilerden hangisi, Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap C
8 - Bilgi Soruya Not Ekle XIV. yüzyılda Balkanlarda mezhep birliğinin ve siyasi bütünlüğün bulunmaması Osmanlı Devleti’ne öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap A
9 - Bilgi Soruya Not Ekle Osmanlı Devleti’nde,
• Karesioğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğullarının Osmanlılara katılması,
• Gelibolu’da tersane kurulması,
• Hamitoğulları topraklarının satın alınması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap B
10 - Bilgi Soruya Not Ekle Yıldırım Bayezid’in, Bizans’la 1401 yılında bir anlaşma yaparak İstanbul kuşatmasını kaldırmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap D
11 - Bilgi Soruya Not Ekle Fethedilen yerlerin elde tutulması için nüfus üstünlüğüne ihtiyaç vardır. Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki uygulamalarından hangisi buna yöneliktir?
Cevabınız Doğru
12 - Bilgi Soruya Not Ekle Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bir süre sonra Anadolu ve Rumeli beylerbeylikleri kurulmuş ve daha sonra bunları yenileri izlemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap E
13 - Bilgi Soruya Not Ekle Kuruluş Döneminde, Osmanlı egemenlik sisteminde değişiklik yapılarak merkezi otorite güçlendirilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap D
14 - Bilgi Soruya Not Ekle Osmanlı Devleti’yle Karamanoğulları Beyliği uzun süre mücadele etmiştir. Bu mücadelenin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap A
15 - Bilgi Soruya Not Ekle Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmamıştır?
Cevabınız Yanlış - Doğru Cevap E
1 13 -6 Tekrar Çöz