Şiir Bilgisi Testi

Bilgi
1 - Bilgi Elbisem gündelik, pabucum delik
Haberin olsa da sobayı yaksan
Yağmur iliğime geçti üstelik
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2 - Bilgi Farz et ki bir rüya gördük ikimiz
Gerçekte bu hissi tanımadık biz
Böyle bir masalı yaşamadık biz
Bir varmış bir yokmuş sayalım gitsin
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
3 - Bilgi Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak yoktur?
4 - Bilgi Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç kafiye yoktur?
5 - Bilgi Abdest alsan aldın demez
Namaz kılsan kıldın demez
Kadı gibi haram yemez
Şeytan bunun neresinde
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki kafiyelerden hangisi kullanılmıştır?
6 - Bilgi Kuruyan bahçeme saksı dizerim
Etrafım kimsesiz, içerim dolu
Ruhuma bir çizgi gibi çizerim
Dağların ardına uzanan yolu
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
7 - Bilgi Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye kullanılmıştır?
8 - Bilgi Ölürüz de kömür gözlüm ölürüz
Dost ağlasın zalim felek utansın
Kıyamette kavuşmak var biliriz
Dost ağlasın kahpe felek utansın
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
9 - Bilgi Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrün nasıl geçersen geç
Yukarıdaki dizelerin uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi Cahil okur amma âlim olamaz
Kamillik ilmini herkes bilemez
Veysel bu sözlerin halka yaramaz
Sonra bana derler deli yalandır
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11 - Bilgi Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir kafiye kullanılmıştır?
12 - Bilgi Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?
13 - Bilgi Aşağıda verilen uyak düzeni eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
14 - Bilgi Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam kafiye kullanılmamıştır?
15 - Bilgi Bin bir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?