"İlköğretim Matematik Öabt 2013 Soruları" adlı testte 50 soru vardır. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Alan Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 2178 kişi bakmış, 70 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "İlköğretim Matematik Öabt 2013 Soruları" adlı testin zorluk seviyesi zor olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

İlköğretim Matematik Öabt 2013 SorularıGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi a ve b pozitif gerçel sayılar olmak üzere, a ve b sayılarının aritmetik ortalaması x, geometrik ortalaması y’dir.
Buna göre, √a + √b toplamının x ve y türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
2 - Bilgi tan2x = u
olarak veriliyor.
Buna göre, sin4x’in u türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
3 - Bilgi
Boş Bırak
4 - Bilgi
Boş Bırak
5 - Bilgi
Not: Bu soru iptal edilmiştir
Boş Bırak
6 - Bilgi f(x) = 2x-1
fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f-1(x)’in x=2 noktasındaki türevi kaçtır?
Boş Bırak
7 - Bilgi f(x) = sinx+ cosx
eğrisinin x = 0 noktasındaki normalinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
8 - Bilgi
Boş Bırak
9 - Bilgi
Boş Bırak
10 - Bilgi Bir dairenin yarıçapı en çok % 1 hata ile ölçülebiliyor.
Buna göre, bu dairenin alanının hesaplanmasında en çok yüzde kaç hata olabilir?
Boş Bırak
11 - Bilgi
Boş Bırak
12 - Bilgi
Boş Bırak
13 - Bilgi
Boş Bırak
14 - Bilgi Sayılabilir kümeler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
15 - Bilgi
Boş Bırak
16 - Bilgi
Boş Bırak
17 - Bilgi R, reel sayılar cismi olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi R3 ün bir alt vektör uzayı değildir?
Boş Bırak
18 - Bilgi
Boş Bırak
19 - Bilgi
Boş Bırak
20 - Bilgi Zn tamsayılar kümesinin n’ye göre kalan sınıflar kümesi olmak üzere, aşağıdaki gruplardan hangisi devirli değildir?
Boş Bırak
21 - Bilgi
Boş Bırak
22 - Bilgi yII-5yI+6y = 0
diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
(c1 ve c2 keyfî sabitlerdir.)
Boş Bırak
23 - Bilgi
Boş Bırak
24 - Bilgi Hilesiz bir madeni paranın 3 kez ard arda atılması durumunda 2 kez tura gelme olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
25 - Bilgi Bir kenarı 6 cm olan bir karenin içerisinden rastgele bir nokta işaretleniyor.
Bu noktanın karenin iç teğet çemberinin içerisinde olma olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
26 - Bilgi X, f(x) olasılık fonksiyonuna sahip kesikli bir rastgele değişkendir.
Buna göre, X rastgele değişkeninin moment çıkaran fonksiyon ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
27 - Bilgi Bir X rastgele değişkeni için
Y = 5X2+3
E(X) = 2
Var(X) = 8
olduğuna göre, Y rastgele değişkeninin ortalaması (beklenen değeri) kaçtır?
Boş Bırak
28 - Bilgi
Boş Bırak
29 - Bilgi Bir X rastgele değişkeni için yalnız iki sonuç bulunmaktadır.
Buna göre, bu rastgele değişkene ne ad verilir?
Boş Bırak
30 - Bilgi
Boş Bırak
31 - Bilgi
Boş Bırak
32 - Bilgi |x| + |y| = 2
doğrularının oluşturduğu kapalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
Boş Bırak
33 - Bilgi
Boş Bırak
34 - Bilgi Uzayda A(-2,3,3)noktasının xy düzlemine göre simetriği B noktası ve B noktasının orijine göre simetriği C noktası olarak belirleniyor.
Buna göre, C noktasının koordinatı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
35 - Bilgi
Boş Bırak
36 - Bilgi
Boş Bırak
37 - Bilgi Düzlemde denklemleri
k:y = 2x+4
d:y = x
olan doğrular veriliyor.
Aşağıdakilerden hangisi k doğrusunun d doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemidir?
Boş Bırak
38 - Bilgi
Boş Bırak
39 - Bilgi
Boş Bırak
40 - Bilgi Düzlemde A(2,0) ve B(-2,0) noktalarına uzaklıkları toplamı 5 birim olan noktaların geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
41 - Bilgi Matematik derslerinin öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği matematiksel becerilerden biri de akıl yürütmedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, akıl yürütme becerisi ile en az ilişkilidir?
Boş Bırak
42 - Bilgi
Boş Bırak
43 - Bilgi Aşırı genelleme: Bir konuya ait kural, ilişki veya ilkenin başka konularda da aynı şekilde geçerli olduğuna dair bir düşüncedir ve öğrencilerin genellikle yanlış sonuçlara ulaşmasına neden olur.
Buna göre, aşağıdaki öğrenci düşüncelerinden hangisi aşırı genelleme sonucu ortaya çıkmış olamaz?
Boş Bırak
44 - Bilgi Bir öğretmen,
“Tüm gömleklerde % 20 indirim yapan bir dükkândan 2 gömlek alındığında toplamda % 40 indirim olur.”
biçiminde açıklama yapan bir öğrencisinde bilişsel çatışma oluşturarak düşüncelerini yeniden gözden geçirmesini sağlamak istiyor.
Buna göre, öğretmenin aşağıdakilerden hangisini bu öğrencisine söylemesi en uygundur?
Boş Bırak
45 - Bilgi
Boş Bırak
46 - Bilgi Bir öğrenci kare ve dikdörtgen üzerinde yapmış olduğu incelemeler sonucunda “Bütün geometrik şekillerin çevresi büyüdükçe alanı da büyür.” çıkarımını yapmıştır.
Bu öğrencisinin yaptığı çıkarımı gözden geçirmesini sağlamak isteyen bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur?
Boş Bırak
47 - Bilgi
Boş Bırak
48 - Bilgi Uygulanmakta olan Matematik Dersi (6-8.) Sınıflar Öğretim Programı’nda tahmin stratejilerine yer verilmiştir. Bu bağlamda, bir matematik öğretmeni, öğrencilerinden
3,3+4,8+2,7+6,4+9,1
işleminin sonucunu tahmin etmelerini istemiştir. İşlemin sonucunu 26 olarak tahmin eden bir öğrenci, bu tahmini nasıl yaptığını aşağıdaki gibi açıklıyor.
“Önce 3+4+2+6+9 toplamını 24 olarak buldum. Ayrıca; 0,3 ile 0,7’nin toplamı 1 ve 0,8 ile 0,4’ün toplamı da yaklaşık 1’dir. Bu nedenle, 24’e 2 ekledim.”
Bu öğrencinin kullanmış olduğu tahmin stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
49 - Bilgi
Boş Bırak
50 - Bilgi Barış Öğretmen, öğrencilerine
“KANAL” kelimesinin harfleri özdeş kâğıtlar üzerine yazılarak bir kutuya atılıyor. Ardından kutudan rastgele bir kâğıt seçiliyor. Seçilen kağıdın üzerinde “A” harfinin olma olasılığı kaçtır?”
sorusunu yöneltiyor.
Öğrencilerden Can, cevabın 1/4 olduğunu söylüyor.
Barış Öğretmen, “KANAL” kelimesinde 4 farklı harf var. Can, örnek uzayı belirlerken kümeler konusunu düşünerek her harfi çıktı olarak sadece bir kez örnek uzaya dâhil etmiş olabilir.” biçiminde düşünüyor.
Barış Öğretmen yanılgıyı doğru teşhis edip etmediğini belirlemek için Can’a aynı soruyu yani seçilen harfin “A” olma olasılığını, “KANAL” kelimesi yerine başka bir kelime kullanarak sormaya karar veriyor.
Buna göre, Barış Öğretmen’in aşağıdaki kelimelerden hangisini kullanması uygun değildir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.