Kimyasal Tepkimelerde Hız Testi

Bilgi
1 - Bilgi
2 - Bilgi Tek basamaklı, X(g) ve Y(g)'den oluştuğu bilinen bir tepkimede,
X in derişimi sabit tutulup Y nin derişimi yarıya indirildiğinde hız 8 kat azalıyor
Y nin derişimi sabit tutulup X in derişimi 2 katına çıkarıldığında hız 2 katına çıkıyor
Buna göre, bu tepkimenin hız denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
3 - Bilgi
4 - Bilgi
5 - Bilgi
6 - Bilgi
7 - Bilgi
8 - Bilgi
9 - Bilgi
10 - Bilgi