1982 Anayasası Testi

Bilgi
1 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin denetimi kapsamında değildir?
2 - Bilgi I. İl
II. Büyükşehir Belediyesi
III. Köy
IV. Bucak
Yukarıdaki yönetim birimlerinden hangisi/hangileri 1982 Anayasası’nda açık bir biçimde düzenlenmiştir?
3 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi önceden izin almaksızın yapılabilecek işlerden değildir?
4 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi idare başlığı altında düzenlenmemiştir?
5 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6 - Bilgi 1982 Anayasası’nda aşağıdakilerden hangisine karşı yargı yolu açıkça kapatılmamıştır?
7 - Bilgi Bazı iş ve işlemlere karşı yargı yolunun bizzat yasa koyucu tarafından kapatılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
8 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki mercilerin hangisinin kararlarına karşı başka bir merciye müracaat hakkı vardır?
9 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden hangisi bakımından devlet, mali kaynaklarının yetersizliğini gerekçe gösteremez?
10 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi yarı başkanlık sisteminin özelliklerinden birisi değildir?
11 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yetkileri arasında yer almaz?
12 - Bilgi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
13 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin gizli oy ile oylanması zorunlu değildir?
14 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?