İdare HukukuGoogle'da Ara

"İdare Hukuku" adlı testte 30 soru vardır. Kpss Anayasa kategorisinde yayınlanan teste 38094 kişi bakmış, 12657 kişi ise testi çözmüştür. Testte 3 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "İdare Hukuku" adlı testin zorluk seviyesi Kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Başbakanla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
2 - Bilgi Aşağıdaki mahkemelerden hangisi idari yargı alanı içerisinde yer alır?
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Yüce Divan sıfatına sahiptir?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun kapsamına girer?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi organik anlamda idare içinde yer almaz?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi T.C. Devlet idaresinin görevlerinden birisi değildir?
7 - Bilgi İdare aşağıdaki organların hangisinin içinde yer alır?
8 - Bilgi Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı kim sorumludur?
9 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim ilkesinin özelliklerinden değildir?
10 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim sakıncalarına karşı getirilmiş bir önlemdir?
11 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin yarararı arasında sayılmaz?
12 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim kuruluşu değildir?
13 - Bilgi Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında nasıl bir denetim vardır?
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliğiyle ilgili yanlış bir bilgidir?
15 - Bilgi Vali il genel meclisinin kararlarını onaylamadığı taktirde nihai kararı neresi verecektir?
16 - Bilgi Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM’de görüşülme usul ve esasları nerede düzenlenir?
17 - Bilgi KHK’ler ne zaman yürürlüğe girer?
18 - Bilgi Tüzüğün sebep unsuru nedir?
19 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun doğuşu ve gelişimi koşullarından değildir?
20 - Bilgi İdarenin özel kişiler gibi kabul edilip aynı rejime tabi tutularak yaptığı işlemlere ne denir?
21 - Bilgi TBMM kaç üyeden oluşur?
22 - Bilgi Hangisi organik anlamda yürütme yetkisini kullanamaz?
23 - Bilgi Türkiye Cumhuriyetini kim temsil eder?
24 - Bilgi Ülkemizde yetki genişliği ilkesi merkezi idarenin taşra örgütlerinin hangisinde uygulanmaktadır?
25 - Bilgi Hangisi hiyerarşi gücünün kapsamında yer almaz?
26 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi bir tüzel kişiliğin kamu tüzel kişisi olup olmadığını belirlemede ölçüt olarak kullanılamaz?
27 - Bilgi Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi veren kanunda aşağıdakilerden hangisinin gösterilmesi zorunlu değildir?
28 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklarından biri değildir?
29 - Bilgi Kanun hükmünde kararname hukukumuza hangi yıl girmiştir?
30 - Bilgi Tüzük çıkarmaya yetkili organ hangisidir?