Kpss Anayasa Testi

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi hükümsüzlük türlerinden değildir?
2 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal veya sıkıyönetim süresini değiştirme yetkisine sahiptir?
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün özelliklerinden biri değildir?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi anayasaya uygunluk denetimine tabi olan devlet işlemlerinden biri değildir?
5 - Bilgi Olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan seçimle işbaşına geldiği söylenemez?
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi bir taşra teşkilatı idaresidir?
8 - Bilgi I. Soru
II. Gensoru
III. Meclis Araştırması
IV. Meclis Soruşturması
V. Genel Görüşme
Yukarıda verilen TBMM’nin bilgi ve denetim yollarından hangileri bir bakanın ya da Başbakan’ın
- Siyasi
- Cezai
sorumlulukla karşılaşmasına neden olur?
9 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın araya başka bir organ girmeden kullanabileceği yetkilerden biridir?
10 - Bilgi - Milli güvenlik Kurulunun gündemini belirleyen
- TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul eden
- Tüzüklerin iptaline karar veren
- Uyuşmazlık mahkemesine başkan seçen
Yukarıda verilen işlevlerle aşağıda verilen bu işlevleri yerine getiren kurumlar eleştirildiğinde hangi kurum dışarıda kalır?
11 - Bilgi I. Yargıtay
II. Uyuşmazlık Mahkemesi
III. Danıştay
IV. Anayasa Mahkemesi
Yukarıda verilen yüksek yargı organlarını 1924 ve 1961 Anayasalarına göre, kurulmaları açısından sıraladığımızda hangisi doğru olur?
(1924 / 1961)
12 - Bilgi Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde, bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletler arası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.
Türkiye Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisinin açtığı bir davada milletlerarası tahkim kurulunca haklılığını kanıtlamıştır?