Coğrafi Konum Konu Testi - 1

Bilgi
1 - Bilgi Türkiye'nin matematik konumunu ifade ederken aşağıdaki enlem ve boylam derecelerinden hangisi kullanılmaz?
2 - Bilgi Paralel dairelerinin çevre uzunlukları Ekvator'dan Kutuplara doğru azalır.
Buna göre,
I. Hatay
II. Sinop
III. İstanbul
IV. Ankara
V. Iğdır
Yukarıda verilen merkezlerden hangisinin üzerinden geçen paralel dairesinin çevre uzunluğu en fazladır?
3 - Bilgi Türkiye'nin matematik konumuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
4 - Bilgi Muğla 37° Kuzey paraleli Kırşehir 39° Kuzey paraleli İstanbul 41° Kuzey paraleli Aksaray 38° Kuzey paraleli Ankara 40° Kuzey paraleli Yukarıda beş ilin üzerinden geçen enlem değerleri verilmiştir.
Buna göre Ekvator'a en yakın ilin hangisi olduğu söylenebilir?
5 - Bilgi Rize, Bingöl ve Diyarbakır il merkezlerinin yerel saatleri birbirine çok yakındır.
Bu durum, Rize, Bingöl ve Diyarbakır il merkezlerinin hangi yönden birbirine yakın olduğunun bir kanıtıdır?
6 - Bilgi Aşağıda Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri arasındaki farklılıklardan bazıları verilmiştir.
I. Güneş ışınlarını alma açıları aynı değildir.
II. Karadeniz daha fazla yağış alır.
III. Bitki örtülerinin sıklığı aynı değildir.
Buna göre, bu farklılıklardan hangileri bölgelerin matematiksel konumunun etkisiyle ortaya çıkmıştır?
7 - Bilgi Türkiye'yi çevreleyen denizlerde tuzluluk oranı Ak-deniz'den Karadeniz'e doğru azalır.
Bu durum üzerine etki eden faktörler arasında,
I. buharlaşma
II. nemlilik
III. deniz derinliklerindeki farklılık
hangileri yer alır?
8 - Bilgi Türkiye Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde yer alır.
Yalnızca bu bilgiye dayanarak,
I. Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik alamaz.
II. Yükselti doğuya doğru artar.
III. Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?
9 - Bilgi Aşağıdaki şehirlerden hangi ikisi arasında yerel saat farkı daha fazladır?
10 - Bilgi Türkiye üzerinde Ekvator'a yakınlık ya da uzaklık bazı olaylar üzerinde etkili olmuştur.
Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde yukarıdaki durumun etkili olduğundan bahsedilemez?