Kpss Coğrafya Bilgi Testi 2

Bilgi
1 - Bilgi Kuzeybatı Avrupa ülkelerinde akarsu ağızlarında haliçler oluşur. Aşağıdakilerden hangisi, haliç oluşumunun nedenidir?
2 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik derecesinin göstergelerinden birisi değildir?
3 - Bilgi Kıyı Meltemi, Bora ve Poyraz Rüzgarlarının ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi İnsanın tarımla uğraşmaya başladığından beri toprak üzerinde olumlu ve olumsuz bir takım etkileri olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, insanların toprak üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
5 - Bilgi Herhangi bir noktaya güneş ışınlarının en büyük açıyla düştüğü an, yerel saat 12:00 `dır. Oysa sıcaklığın orada en yüksek olduğu an 13:00 - 14:00 civarındadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
6 - Bilgi Türkiye`deki doğal bitki örtüsü dağılışını gösteren bir haritadan, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilebilir?
7 - Bilgi Kırkıncı paralel üzerindeki bir noktanın hangi yarımkürede yer aldığı aşağıdakilerin hangisine bakılarak saptanamaz?
8 - Bilgi Orta kuşak okyanus iklimi her mevsimi yağışlı olan, yazın aşırı sıcakların, kışın aşırı soğukların görülmediği bir iklim tipidir. Buna göre, Türkiye`nin aşağıdaki coğrafi bölümlerinden hangisinin kıyı kesiminde görülen iklim tipi orta kuşak okyanus iklim
9 - Bilgi Türkiye`de, kurak geçen bir yıl içinde aşağıdakilerin hangisinde azalma olması beklenmez?
10 - Bilgi Göl sularının kapladığı alan yıl içinde değişiklik gösterir. Bunda göl çanağının derinliği, buharlaşma oranı, gölü besleyen akarsuların getirdiği su miktarı etkilidir. Buna göre, bulundukları yörelerin doğal koşullarıda göz önüne alındığında aşağıdaki g