Kpss Coğrafya Genel Test 4

Bilgi
1 - Bilgi 1 / 600.000 ölçekli haritada 7 cm kare ile temsil edilen bir alan gerçekte kaç km kare `dir?
2 - Bilgi Aşağıdaki illerden hangisindeki nüfuslanma madencilik ve metalurji endüstrisi ile açıklanabilir?
3 - Bilgi Türkiye`nin hidroelektrik potansiyeli Avrupa`nın çoğu ülkesinden fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir?
4 - Bilgi Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinde Türkiye`nin hammadde kaynakları yeterli olmadığı için, dışalım yapılır?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Bölgesinde yerşekillerinin çok engebeli oluşunun sonuçlarından biri değildir?
6 - Bilgi Aşağıdaki ülkelerden hangisinde tüm olumsuz koşullara karşın tarımsal üretim fazladır?
7 - Bilgi "Büyük ticaret şehirleri gelişimlerini ulaşım olanaklarına borçludur" yargısına aşağıdaki merkezlerden hangisi kanıt olabilir?
8 - Bilgi Aşağıdaki endüstri kuruluşlarının Türkiye’deki coğrafî dağılışı göz önüne alındığında, fabrikaların yeri belirlenirken ham maddeye yakınlık, hangisinde öncelikli etken olmamıştır?
9 - Bilgi Bir bölgede yıl içinde en fazla esen rüzgârlara hakim rüzgâr, bu yönede hakim rüzgâr yönü adı verilir. Yer şekillerinin rüzgârlara yön verici etkisi dikkate alındığında Büyük Menderes Vadisi´nde hakim rüzgâr yönü aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi Türkiye`de hidroelektrik santrallerin Doğu Anadolu`da daha yaygın olması, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?