Anasayfa

Kpss Coğrafya Tekrar Testi

1 - Bilgi
Türkiye`de enflasyonu düşürmek ve kalkınma hızını yükseltmek amacıyla, son yıllarda yapılan çalışmalar arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
2 - Bilgi
Bir bölgede sanayinin gelişmesi, hammadde ve enerji kaynaklarına yakınlıkla doğru orantılıdır. Buna göre, aşağıda verilen coğrafi bölümlerin hangisinde sanayinin gelişememesi bu duruma bağlanamaz?
3 - Bilgi
Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleri ile Ege Bölgesi’nin Kıyı Ege Bölümü birbirleriyle karşılaştırıldıklarında, aşağıdakilerden hangisi bakımından benzerlik gösterdiği söylenebilir?
4 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede köyden kente göç olmasının beraberinde getirdiği sonuçlardan biri olamaz?
5 - Bilgi
Kişi başına düşen gelirin fazla olduğu ülkelerde yaşam düzeyi yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi, bunlardan birisi değildir?
6 - Bilgi
Ormanlık alanlarda, uzaktan bakıldığında birbirine paralel yolların bulunduğu görülür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkedeki geçim kaynağının daha çok tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu gösterir?
8 - Bilgi
Akdeniz Bölgesi’nde turizmin gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
9 - Bilgi
Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinde, Türkiye’nin mutlaka dışarıya bağımlılık gösterdiği söylenebilir?
10 - Bilgi
Bir yerde yeryüzü şekillerinin düz veya engebeli olmasının, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?