Kpss Coğrafya Tekrar Testi 2Google'da Ara

"Kpss Coğrafya Tekrar Testi 2" adlı testte 20 soru vardır. Kpss Coğrafya kategorisinde yayınlanan teste 5056 kişi bakmış, 1201 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Kpss Coğrafya Tekrar Testi 2" adlı testin zorluk seviyesi Kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Bir bölgede yağış rejiminde meydana gelebilecek uzun süreli bir değişiklik, o bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisini etkilemez?
2 - Bilgi Küçükbaş hayvancılığın daha çok yapıldığı yörelerde, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yaygın olarak yetiştirilemez?
3 - Bilgi Yeryüzü şekillerinin yüksek ve engebeli olduğu yerlerde yeni yapılacak kara yolunun maliyeti fazla olmaktadır. Buna göre, aşağıda verilen yerlerin hangisinde yapılacak yeni bir kara yolunun maliyeti diğerlerine göre daha fazla olur?
4 - Bilgi Aynı boylam üzerindeki paraleller arası uzaklık değişmezken, meridyenler arası uzaklık Ekvator’dan kutuplara doğru azalır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
5 - Bilgi Bir bölgede, kıyıya paralel olarak uzanan dağların, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
6 - Bilgi Bir yöredeki iklimin kurak veya yarı kurak olması rüzgâr aşındırmasını önemli ölçüde etkiler. Buna göre, aşağıda verilen merkezlerden hangisinde rüzgâr aşındırmasının en fazla olması beklenir?
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de bir yörenin nüfus yoğunluğu üzerinde etki yapmaz?
8 - Bilgi Bir dağın zirvesinden deniz kıyısına doğru inildikçe havanın sıcaklığı artar. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekleyen bir örnek değildir?
9 - Bilgi Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir?
10 - Bilgi 21 Haziran’da Y noktasında Güneş bir gün süreyle hiç batmazken, Z noktasında gündüz uzunluğu 16 saattir. Buna göre, bu iki nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?
11 - Bilgi Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisinin göz önüne alınmadığı, deniz düzeyine indirgenmiş bir izoterm haritasında aşağıdakilerin hangisinde enleme bağlı bölge içi sıcaklık farkının diğerlerinden daha fazla olması beklenir?
12 - Bilgi Bir nehrin deltasından, on yıllık bir biriktirme kesiti alınarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda nehirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?
13 - Bilgi Türkiye’de ekim alanlarının yarısından fazlasında erozyon nedeniyle çok miktarda toprak kaybı olmaktadır. Bu durum, erozyonun etkili olduğu ekim alanlarının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir?
14 - Bilgi Temmuz ayı başında İzmir’den Kars’a giden bir kişi, İzmir’de tamamlanmış olan buğday hasadının Kars’ta yeni başlamakta olduğunu görmüştür. Bu gözleme dayanarak, Türkiye’nin doğusu ve batısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
15 - Bilgi Akdeniz Bölgesinin genelde engebeli olmasının, aşağıdakilerden hangisi üzerinde en az etkili olduğu söylenebilir?
16 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin göstergelerinden biri değildir?
17 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede sanayinin gelişmekte olduğunun göstergelerinden biri değildir?
18 - Bilgi Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça hava sıcaklığı düşer. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekleyen bir örnek değildir?
19 - Bilgi X noktasının yerel saati, Y noktasının yerel saatinden bir saat ileridir. Buna göre X ve Y noktalarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
20 - Bilgi Belirli bir bölgede yıl boyunca sıcaklık yüksek, sıcaklık farkı az, bulutluluk ve nem oranı fazladır. Bu bilgilere dayanarak, bu bölgeyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?