Anasayfa

Kpss Coğrafya Testi

1 - Bilgi
Yukarıdaki haritada verilen illerle ilgili, harita üzerindeki bilgilerden yararlanılarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
2 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de akarsu erozyonunun etkili olduğuna kanıt olarak gösterilemez?
3 - Bilgi
Aşağıda Türkiye'nin indirgenmiş yıllık ortalama sıcaklık haritası verilmiştir.
En düşük sıcaklıkların Kuzeydoğu Anadolu'da görülmesinde;
I. Kuzeyde yer alma
II. Yükselti
III. Karasallık
IV. Yüzey şekilleri
gibi etmenlerden hangileri etkili değildir?
4 - Bilgi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfus daha çok alçak ovalık alanlarda toplanırken, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde ise dağ yamaçlarında toplanmıştır.
Buna göre, ortaya çıkan bu farklılığın ana sebebi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
(Doğu Anadolu / İç ve Güneydoğu Anadolu)
5 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğunun iç kesimlerine göre daha fazla olmasında etkili değildir?
6 - Bilgi
Aşağıdaki tabloda dört bölgede yetiştirilen tarım ürünlerinin Türkiye'deki üretim payları verilmiştir.
BölgelerOran (%)
Marmara75
Doğu Anadolu60
Akdeniz90
Ege50
Buna göre, tabloda verilmeyen tarım ürünü hangi seçenekte yer alır?
7 - Bilgi
Türkiye, beslenen hayvan sayısı bakımından Avrupa'da I. olmasına rağmen et üretiminde bu sırasını koruyamamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi et verimini arttırmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
8 - Bilgi
Aşağıdaki grafikte bir bölgede yetiştirilen beş tarla ürününün 2001 yılında bölgenin toplam ekim alanı ve üretimi içindeki payları gösterilmiştir.
Grafikten yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi saptanamaz?
9 - Bilgi
GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ile bölgenin tarım alanlarında sulu tarım yapılabilmesi, öncedenaz yetişen veya yetişmeyen pek çok tarım ürününün üretiminde artış sağlamıştır.
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin bölgedeki üretimi GAP'a bağlı olamaz?
10 - Bilgi
Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yörelerden hangisi,
- deniz turizmi
- sanayi
- tarım
- kış turizmi
- termal turizm
gibi ekonomik etkinliklerin tümünden gelir elde etmektedir?
11 - Bilgi
- Balçova, Kızılcahamam
- Palandöken, Kartalkaya
- Çeşme, Marmaris
- Zeugma, Alacahöyük
Yukarıdaki turistik merkezler aşağıdaki turizm etkinlikleriyle eşleştirildiğinde hangi etkinlik dışarıda kalır?
12 - Bilgi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde;
I. Volkanik toprakların geniş yer tutması
II. Yüzölçümünün büyük olması
III. Yer şekillerinin engebeli olması
IV. Sıcaklık ortalamasının düşük olması
V. Büyük baraj göllerinin bulunması
gibi özelliklerden hangileri, bölge halkını tarımdan çok hayvancılık faaliyetlerine yöneltmiştir?
13 - Bilgi
Aşağıdaki limanlardan hangisinin iç kesimlerle demiryolu bağlantısı yoktur?
14 - Bilgi
M bitkisi, doğal bitki örtüsünün maki olduğu yörelerde, N bitkisi ise doğal bitki örtüsünün bozkır olduğu yörelerde yetiştirilmektedir.
Buna göre, M ve N bitkilerinin yaygın olarak yetiştirildiği bölümler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(M / N)
15 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi'nin özelliklerinden biri değildir?
16 - Bilgi
Türkiye'deki bir bölgede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçiyorsa, bu bölge için;
I. Yetiştirilen bazı ürünler don olayından olumsuz yönde etkilenir.
II. Akarsuların rejimleri düzenlidir.
III. Tarımda sulamaya ihtiyaç fazladır.
IV. Doğal bitki örtüsü ormandır.
gibi yargılardan hangilerine varılabilir?
17 - Bilgi
Aşağıdaki sektörlerden hangisinin Türkiye ekonomisine katkısı daha azdır?
18 - Bilgi
Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan bölgede güneş enerjisinden yararlanma olanağının daha fazla olması beklenir?