Anasayfa

Kpss Genel Coğrafya Testi

1 - Bilgi
Ege Bölümü’nün önemli yüzey flekillerini, doğubatı yönünde uzanan dağlar ve bunlar arasında bulunan uzun ve geniş çöküntü alanları oluşturur. Buna göre, Ege Bölümü’nde yüzey şekillerinin aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
2 - Bilgi
İç Anadolu Bölgesi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde yağış azlığının etkisi yoktur?
3 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de tarla tarımında birim alandan alınan ürün miktarını artıracak önlemlerden biri değildir?
4 - Bilgi
Gelişmekte olan bir ülkede meydana gelecek aşağıdaki değişikliklerden hangisi, bu ülkenin gelişmiş ülke durumuna geçmekte olduğunun bir göstergesi olamaz?
5 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili olduğu savunulamaz?
6 - Bilgi
Bir haritada yer alan I. bir yolun eğimi, II. bir ilin izdüşümsel alanı, III. bir akarsuyun uzunluğu, niceliklerinden hangileri haritanın ölçeğinden yararlanılarak hesaplanabilir?
7 - Bilgi
Afrika Kıtası’nın hem kuzeyinde hem de güneyinde, Akdeniz iklimi görülen yerlerin olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
8 - Bilgi
Yeryüzünde, genel hava dolaşımının yanı sıra, yerel basınç koşullarındaki değişmelere bağlı olarak gün içinde kara ile deniz, dağ ile vadi arasında yerel rüzgârlar da eser. Buna göre, yerel rüzgârlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9 - Bilgi
Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma çözülme olaylarının sıklığı mekanik çözülmeyi hızlandırır. Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir?
10 - Bilgi
Bir akarsuyun ağzında delta bulunması, bu akar suyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?