Kpss Genel Coğrafya Testi 2

Bilgi
1 - Bilgi Bir ülkenin birbirini izleyen yıllardaki kırsal ve kentsel nüfusunu gösteren bir grafiğe bakılarak, bu ülkenin nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
2 - Bilgi Türkiye’de tarımda görülen aşağıdaki gelişmeler den hangisi, sulanabilen alanların genişletilmesine bağlı değildir?
3 - Bilgi Her tür ulaşım olanağı bulunan bir ülkede demir cevheri, kömür gibi madenlerin dışalım ve dışsatımında yararlanılan, I. demiryolu, II. karayolu, III. denizyolu, taşımacılıkları, aşağıdakilerin hangisinde taşıma maliyeti en yüksek olandan en düşük o
4 - Bilgi Türkiye’nin dışalımının giderek büyümesine karşın, dışsatımı istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır. Dış ticaretin sürekli açık vermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
5 - Bilgi Orman alanlarının fazla olduğu ülkelerde orman ürünleri endüstrisi gelişmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde böyle bir gelişme görülemez?
6 - Bilgi Dünya`da nüfus, daha çok verimli tarım alanları ve endüstri bölgelerinde toplanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde nüfusun yoğun olduğu söylenemez?
7 - Bilgi Avrupa kıtasının kuzey kesimlerinde ılıman Okyanus iklimi etkindir. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bu iklimin görüldüğü söylenemez?
8 - Bilgi "Zeytin, Akdeniz iklim koşullarına en iyi uyum sağlamış bitkidir." Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde zeytin üretildiği söylenemez?
9 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Hollanda`nın özelliklerinden birisi değildir?
10 - Bilgi Kanada`da sıcaklık aynı enlemde bulunan İngiltere`ye göre 10 - 15 derece C daha düşüktür. Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?