"2012 STS 1. Aşama Öğretmenlik Meslek Bilgisi" adlı testte 100 soru vardır. Kpss Eğitim Bilimleri kategorisinde yayınlanan teste 8776 kişi bakmış, 542 kişi ise testi çözmüştür. Testte 2 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "2012 STS 1. Aşama Öğretmenlik Meslek Bilgisi" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

2012 STS 1. Aşama Öğretmenlik Meslek BilgisiGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Çok kalabalık bir sınıfta öğretmenlik yapan Seda Öğretmen, zamanı kısıtlı olduğu için ders süresini iyi kullanmaya dikkat etmektedir. Sınıfa arada bir soru sorup, zaman kaybetmemek için bazen kendisi cevaplamakta, bazen de cevap vermek isteyen öğrencilere söz hakkı vermektedir. Dersi işlerken sesini iyi kullanmaya da özen göstermektedir.
Buna göre Seda Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisine en yakındır?
Boş Bırak
2 - Bilgi Kömür ocaklarında iş kazalarını en aza indirmek için işçilerini eğitimden geçirmek isteyen bir şirket, boş bir arazide tünel açtırmıştır. Tünelin içini bir kömür ocağında görülebilecek özelliklerle donatmıştır. Örneğin, bir duvarı çatlak hissi verecek biçimde boyatmış, diğer duvara kömür damarı çizdirmiş, tavanı ise göçük olacak gibi boyatıp altına kolon diktirmiştir. Bazı yerlerden aralıklı hava akımı vererek zehirli gaz sızıyormuş duygusu uyandırmıştır. Hazırlanan bu ortamda işçiler yirmişer kişilik gruplar hâlinde “iş emniyeti” konusunda eğitilmişlerdir.
Şirket yetkilileri bu eğitimde hangi yöntemi kullanmışlardır?
Boş Bırak
3 - Bilgi Ahmet Öğretmen, ders öncesi, çeşitli kaynaklardan, öğretim programında yer alan ve o hafta işleyeceği konuyu iyice çalışır. İnternet’te konuyla ilgili dergilerden ve makalelerden ayrıntıları araştırır. Dersle ilgili kaynak kitapları toparlar. Konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak için gerekli hazırlıkları tamamlar ve konuları basitten karmaşığa düzenler. Bütün bu hazırlıklara rağmen Ahmet Bey öğrencilerin derse ilgi duymadıklarını ve dikkatlerini veremediklerini, konuyu kavramakta güçlük çektiklerini ve dersin belirli bir aşamasından sonra iletişim sorunları yaşadıklarını gözlemiştir.
Buna göre, Ahmet Öğretmen’in bu dersle ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmadığı söylenebilir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Dersinde anlatım yanında soru-cevap ve tartışma yöntemlerini kullanan, konuyu resimlerle, şemalarla açıklayan Zeynep Öğretmen, bu yolla öğrencilerinin daha önce öğrendikleriyle yeni bilgilerini birleştirmelerini amaçlamaktadır. Zeynep Öğretmen’in benimsediği yaklaşıma göre öğrenme; öğrencinin ilgisine, öğrenmeye istekli olup olmayışına ve öğrenmeyi nasıl yapacağına bağlıdır.
Zeynep Öğretmen’in kullandığı öğrenme-öğretme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
5 - Bilgi Hasan Öğretmen dersinin ilk beş dakikasını bir önceki dersinin tekrarına ayırmakta, konuyu yanlış öğrenen veya eksik anlayan öğrenciler varsa yeni konuya geçmeden bu eksikliklerin giderilmesini sağlamaktadır.
Hasan Öğretmen’in yaptığı bu uygulama aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisine en yakındır?
Boş Bırak
6 - Bilgi Resim dersi öğretmeni Ali Bey ilginç bir materyalle sınıfa gelmiş, öğrenciler öğretmeni ilgiyle izlemeye başlamıştır. Öğretmen, bu derste portre çizimini öğreneceklerini açıklamış ve bir önceki derste öğrendikleri çizim tekniğini kullanarak öğrencilerden portre çizmelerini istemiştir. Öğrencilerin çizimlerini kontrol eden öğretmen, bir türlü istediği hedefe ulaşamamıştır.
Bu sorunu çözmek için Ali Bey’e ne yapması önerilebilir?
Boş Bırak
7 - Bilgi Ayşe Öğretmen derste yaramazlık yapan Ömer’e, “Bir daha öğretmenimi sınıfta hiç üzmeyeceğim.” cümlesini otuz kere yazmasını ve velisine de imzalattıktan sonra kendisine getirmesini söyler. Bu yolla velilerin de sınıfta disiplin sağlama konusunda kendisine yardımcı olmalarını amaçlamıştır.
Ayşe Öğretmen ne tür bir öğretmen davranışına sahiptir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Öğrencilerine doğayı ve doğal yaşamı koruma bilinci kazandırmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisini kullanmasının daha etkili olacağı söylenebilir?
Boş Bırak
9 - Bilgi Fatma Hanım öğretim ilke ve yöntemleri dersinde öğrenme stratejileri konusunu işlemektedir. Öğretmen adaylarına bu derste öğrenecekleri becerilerin sınavlara hazırlanırken işlerine yarayacağını belirtir ve öğretmen olduklarında bu konuda öğrencilerine nasıl faydalı olabilecekleriniörneklerle açıklar.
Fatma Hanım’ın hangi öğrenme ilkesini hayata geçirmeye çalıştığı söylenebilir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Drama; öğrencinin ilgi ve istekle katıldığı, kendini yönetebildiği, başkalarının duygu, tutum ve düşünceleriyle kendininkileri karşılaştırabildiği, başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını gördüğü, bu farklılıkları kolayca anlama ve anlatma becerisini içeren bir süreçtir.
Buna göre, aşağıda verilen fen ve teknoloji dersi kazanımlarından hangisine ulaşmada drama kullanılmasının daha etkili olacağı söylenebilir?
Boş Bırak
11 - Bilgi Öğretmen adaylarına öğretmenlik deneyimi kazandırmak için fakültedeki dersinde yirmişer dakikalık ders işleme imkânı tanıyan bir öğretim üyesi, her bir adayın ders işleyişini kamerayla kayıt etmiş, daha sonra bu görüntüleri sınıfta izleyerek beraber tartışmışlardır.
Bu öğretim üyesi dersin tamamında aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?
Boş Bırak
12 - Bilgi Recep Öğretmen tarih dersinde o gün işleyeceği konuya birçok kaynağı inceleyerek hazırlanmıştır. Sınıfta konuyu ayrıntılı bir biçimde ve etkili bir ses tonuyla, bazı materyalleri de kullanarak anlatmıştır. Ancak öğrencilerin ilgisizliğinden yakınmaktadır. Yapılan sınavda da öğrencilerin düşük notlar aldığı gözlenmiştir.
Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Boş Bırak
13 - Bilgi Eğitim fakültesinde öğretmenlik meslek bilgisi dersi veren öğretim üyesi Ayşe Hanım, dersine öğrencisinden aldığı bir e-postayı okuyarak başlamıştır.
Sayın Hocam, Öğretmenlikteki ilk yılım beni hayal kırıklığına uğrattı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Zamanımın çoğunu öğretime değil, sınıfta disiplin sağlamaya harcıyorum. Ne yapmam gerektiği konusunda öneride bulunursanız çok sevinirim.
Saygılarımla
Eski öğrenciniz.
Ayşe Hanım bu e-postayı yazan öğretmene ne gibi tavsiyelerde bulunabileceklerini sormuş ve ğrencilerinden akıllarına gelebilecek ilk önerileri söylemelerini istemiştir.
Ayşe Hanım dersinde hangi yöntem veya tekniklerden yararlanmıştır?
Boş Bırak
14 - Bilgi Öğretmen, dersin öğretim programını incelemiş ve yıllık planını hazırlamıştır. Önceki yılların, zümre öğretmenlerinin ve eğitim sitelerindeki ders planlarını incelemiş ve ders kitabına göre ders planını yapmıştır. Ancak dersi işlemeye başladığında planı ygulayamamıştır.
Bu bilgilere göre öğretmenin ders planını uygulayamamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
15 - Bilgi Zeynep Öğretmen teknolojinin, toplum ve çevreyi nasıl etkilediği konusunda bir grup tartışması yapmak istiyordu. Öğrencilerine “Bu konuda öncelikle hangi bilgilerimizin eksik olduğunu ortaya koyan tarafsız bilgileri olanları dinlemek istiyoruz. Sonra konu hakkında duyguları, yorumları olanlar ile olumlu veya olumsuz düşünceleri olanları dinleyeceğiz.” açıklamasını yaptı.
Zeynep Öğretmen dersinde hangi yöntem veya tekniği uygulamıştır?
Boş Bırak
16 - Bilgi Mehmet Öğretmen, yeni tayin olduğu okulda 8. sınıfların matematik dersinde bütün çabalarına rağmen öğrencilerden çok küçük bir grupla dersi işleyebilmektedir. Sınıfın büyük bir bölümü konuyu anlayamamakta ve soruları çözememektedir. Kendince, öğrencilerin ön bilgilerinin eksik olduğunu düşünmekte, bunları tamamlamaya çalıştığında ise programı yetiştiremeyeceği endişesini taşımaktadır.
Bu durumda Mehmet Öğretmen’e önerilebilecek öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
17 - Bilgi Orman Haftası nedeniyle bir lisede düzenlenen oturuma beş konuşmacı katılmıştır. Her bir konuşmacı konuyu başka bir boyutuyla ele alıp açıklamalarda bulunmuştur. Oturum başkanı dinleyicilere de soru sorma hakkı tanımıştır. Konuşmacılar hem dinleyicilerin hem diğer konuşmacıların sorularını cevaplayarak grupla çalışma yönteminin güzel bir örneğini vermiştir.
Bu etkinlikte aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi kullanılmıştır?
Boş Bırak
18 - Bilgi Öğretmen sınıfta ders işlerken Özcan’ın söz istemediğini, konuşmadığını, sessizce oturarak ara ara önündeki kâğıtlara bir şeyler yazdığını görmüştür. Yapılan ilk sınav sonunda sınıfta en yüksek notu Özcan alınca öğretmen şüphelenmiş ancak öğrenciye bir şey dememiştir. Öğrenci sınav sonrasında da derslerde hiç konuşmamış ancak yapılan diğer sınavda yine en yüksek notu almıştır. Öğretmen daha sonraki sınavda özellikle öğrenciyi gözlemiş, olumsuz bir davranış sezmemiştir.
Bu durumdan hareketle Özcan’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Boş Bırak
19 - Bilgi Ezgi Öğretmen Türkiye’deki demir yolu ağının toplamda yedi bölgeye ayrıldığını, her bölgenin bir bölge müdürlüğünce idare edildiğini belirterek öğrencilerden bölgelerin ulaşım ağını araştırmalarını ve bir harita üzerinde göstermelerini ister. Etkinlik sonucunda Ayça’nın hazırlamış olduğu aşağıdaki harita, demir yolu ağımızı en güzel gösteren harita olarak seçilmiştir.
Bu görsel aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
Boş Bırak
20 - Bilgi I. Öğrenemeyen öğrenci yoktur.
II. Sorumluluk ve arkadaşlık bağlarını geliştirir.
III. Yeterli zaman ve imkân verildiğinde herkes öğrenir.
IV. Ortak bir amaç uğruna bir araya gelinir.
V. Yarışma yerine yardımlaşma esastır.
Yukarıda verilenlerden hangileri iş birliğine dayalı öğrenme yönteminin özelliklerindendir?
Boş Bırak
21 - Bilgi Yeni açılan bir özel okul, 10. sınıfa kaydettiği öğrenciler için bir seviye belirleme sınavı yapmış ve öğrencilerin önemli bir bölümünün yeterli hazır bulunuşluk düzeyinde olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Buna göre, okul yönetiminin aşağıdakilerden hangisini yapması bu problemin çözümüne katkı sağlamaz?
Boş Bırak
22 - Bilgi Vitaminler konusu işlenirken dersin bir bölümü aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
Öğretmen: Taha ilk sorunu sorar mısın?
Taha: Yağda çözünen vitaminler hangileridir?
Gürcan: A, D ve …
Sumru: E ve K.
Öğretmen: Sumru, sorunun tam cevabını söyler misin?
Sumru: A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir.
Öğretmen: Sumru, sorunun cevabını tam ve doğru verdin. O zaman şimdi sen sorunu sorabilirsin.
Sumru: Yağda çözünen vitaminlerin özelliği nedir?
Sergen: Karaciğerde depo edilebilir.
Bu öğretmen dersinde hangi yöntem veya yaklaşımı kullanmıştır?
Boş Bırak
23 - Bilgi Öğretmen iş birliğine dayalı öğretim yaklaşımını esas alarak dersi işleyeceklerini belirtmiş ve buna göre sınıfı 6 kişilik gruplara ayırmıştır. Bütün gruplar aynı konu üzerinde grup çalışması yapacak ve en iyi grup bir yarışmayla belirlenecektir. Ancak bu uygulama sonunda öğrenciler arasında bazı çatışmaların olduğu görülmüştür.
Yaşanan bu çatışmanın sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
24 - Bilgi Sibel Öğretmen “çevremiz” ünitesinde otuz altı kişilik sınıfını üçe ayırmıştır. Birinci gruptan “çevremizin örf ve âdetleri”, ikinci gruptan “çevremizin doğal güzellikleri”, üçüncü gruptan ise “çevremizdeki ekonomik yaşam” konularında çalışmalar yapmalarını istemiştir. Her bir grupta yer alan öğrencilerin hepsine başkan, yazman, sözcü ve araştırmacı gibi görev dağılımı yapmıştır.
Sibel Öğretmen “çevremiz” ünitesini grupla çalışma yöntemlerinden hangisiyle işlemeyi amaçlamıştır?
Boş Bırak
25 - Bilgi “Öğrencilerin derslerle ilgili amaçları onların güdülenme düzeylerini etkilemekte, dolayısıyla okul başarılarını artırmaktadır.” gerçeğini bilen Eser Öğretmen 6. sınıf matematik dersinde öğrencilerinden beşinin görüşünü almıştır.
Bu beş öğrenciye ait aşağıdaki görüşlerden hangisi “etkili amaç oluşturma ölçütüne” uygundur?
Boş Bırak
26 - Bilgi Süreç değerlendirmenin önemli görüldüğü program tasarımları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
27 - Bilgi Arzu Öğretmen ders planı hazırlarken dersin kazanımlarını belirtmiştir. Bu kazanımlara hangi etkinliklerle ulaşılabileceğine ve bu etkinlikleri nasıl düzenleyeceğine de ayrıca karar vermiştir. Arzu Öğretmen’e göre geriye kalan aşama, artık hazır olan bu planın uygulanmasıdır.
Tyler modeline göre, bu ders planı eğitim programının hangi boyutunda eksik kalmıştır?
Boş Bırak
28 - Bilgi Modüler programlama yaklaşımında içerik birbirinden bağımsız küçük birimlerden oluşur. Bu birimler, diğer birimlerle bir araya geldiklerinde farklı bütünlükler oluşturabilir.
Bu tür programlama yaklaşımı aşağıda verilen hangi durumda etkili olarak kullanılır?
Boş Bırak
29 - Bilgi İlköğretim 1. sınıftaki öğrencilere 20’ye kadar olan sayılarla toplama ve çıkarma işlemi, 2. sınıftaki öğrencilere 100’e kadar olan doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemiyle 20’ye kadar olan sayılarla çarpma ve bölme işlemi öğretilmektedir.
İlköğretim öğrencilerine matematikteki dört işlemin bu şekilde öğretilmesi, içeriğin hangi ölçütünün uygulamasıdır?
Boş Bırak
30 - Bilgi Program geliştirme çalışması yapılan bir alanda, çalışma ekibi çok titiz bir çalışmayla, esas alınan program tasarısı modeline göre bir öğretim programı hazırlamıştır. Hazırlanan bu öğretim programının deneme uygulaması, uygulamada uyulması gereken bütün aşamalara özenle uyularak gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrasında ulaşılan sonuç, programa paydaşlardan büyük bir tepki olduğu yönündedir.
Buna göre, program geliştirme sürecinde yetersiz görülen işlemin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
31 - Bilgi Bir öğretmen kullanacağı öğretim programının değerlendirme bölümünden hareketle program hakkında karar veriyor. Öğretmene göre program sonuç odaklı bir özellik taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin programın değerlendirme bölümünde yer aldığı söylenebilir?
Boş Bırak
32 - Bilgi Ortaöğretim müzik dersi programını geliştirme ekibinde; alan uzmanı, uygulayıcı öğretmen, program geliştirme uzmanı, Türkçe uzmanı ve ölçme değerlendirme uzmanı görev almıştır.
Program geliştirme ekibinin hazırladığı programda, çıkması en olası sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
33 - Bilgi Program geliştirme işleminde yetkili olan birim, bir okul düzeyindeki derslerin tamamıyla ilgili öğretim programı geliştirilmesinin gerektiğine karar veriyor. Geliştirilecek programlarda aynı yapının, anlayışın ve yaklaşımın hâkim olmasını istiyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öncelikle belirlenmelidir?
Boş Bırak
34 - Bilgi Ülke düzeyinde uygulanmak üzere hazırlanan bir öğretim programının deneme uygulamasında aşağıdakilerden hangisi mutlaka dikkate alınmalıdır?
Boş Bırak
35 - Bilgi Millî Eğitim Bakanlığı okullara ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı göndermekte ve öğretmen kılavuz kitabı olan derslerde ders planı yapma zorunluluğunu kaldırdığını belirtmektedir. Öğretmenlerden, derslere ayrılan sürenin yeterli olmadığıyla ilgili şikâyetler gelmektedir.
Buna göre, öğretmenlerin şikâyetlerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
36 - Bilgi Dönem sonunda takdir belgesi alan Emre’ye babası bilgisayar ve oyun programları almıştır. Ancak Emre sürekli oyun oynamaktan dersleri ihmal etmiş ve babası oyun oynamasını yasaklamıştır. Emre bu durumdan kurtulmak için derslerine odaklanmış ve notlarının düzeldiğini gören baba, Emre’nin tekrar oyun oynamasına izin vermiştir.
Emre’nin tekrar oyun oynamasına izin verilmesi aşağıdaki pekiştirme türlerinden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
37 - Bilgi Köpekten korkan Ayşe, bir arkadaşının evine ders çalışmaya gider, eve girdiğinde içeride köpek olduğunu görünce eve girmek istemez ama arkadaşı kalması için ısrar eder. Daha sonra arkadaşının korkmadan köpekle oynadığını gözlemler. Bunun üzerine Ayşe kendisinin de korkmadan köpeği sevebileceğini düşünür ve köpeğe dokunmaya başlar.
Ayşe’nin, arkadaşını gözlemleyerek köpek korkusundan kurtulması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
38 - Bilgi Öğrencilerin derse daha hazırlıklı gelmelerini hedefleyen bir öğretmen haber vermeksizin kısa sınavlar yapmaktadır.
Öğretmenin bu uygulamasına edimsel koşullamada ne ad verilir?
Boş Bırak
39 - Bilgi İlköğretim eğitimi boyunca her arkadaşlık kurma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış bir öğrencinin tüm lise eğitimi boyunca teneffüslerde bile yalnız dolaşması hatta hiçbir sosyal ilişki kurma çabasına girmemesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Boş Bırak
40 - Bilgi Ödevini eksiksiz yapan öğrencilerin defterlerine imza atan bir öğretmen, dönem başında öğrencilerine defterlerindeki her 10 imza için 1 kırmızı kalem hediye edeceğini söyler. Bu uygulama başladıktan sonra öğrencilerinc ödev yapma davranışında artış gözlenir.
Öğretmenin bu uygulamasındaki kırmızı kalem hediyesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Boş Bırak
41 - Bilgi Annesiyle birlikte alışverişe giden 5 yaşındaki Gizem, raflarda cips görünce annesine aldırmak ister. Annesi Gizem’e cipsin sağlıksız bir yiyecek olduğunu, bu yüzden almayacağını söyler. Cips yemeyi çok isteyen Gizem ağlamaya başlar. Annesinin, Gizem’i tüm susturma çabaları boşa gider ve sonunda çevresindekileri rahatsız etmemek ve rezil olmamak için cipsi alır.
Daha sonraki günlerde yapılan alışverişlerde Gizem’in her isteğini ağlayarak ifade etmesi ve annesinin de onun istediğini yapması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösterir?
Boş Bırak
42 - Bilgi Feride, kimya sınavına, öğrenmesi gereken elementleri alt alta sıralayarak çalışmaktadır. Listeyi okuduktan sonra listeye bakmadan tekrar ettiğinde hep son elementleri kolaylıkla hatırladığını ancak diğerlerini hatırlamakta zorlandığını fark etmiştir.
Bu durum bilgiyi işlemenin hangi özelliğiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
43 - Bilgi Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla çalışan bir grup araştırmacı farklı bölgelerde çocuklara “Büyüyünce ne olacaksın?” diye sormuş ve çocukların büyük çoğunluğunun “tarım işçisi” cevabını verdiğini saptamıştır. Ancak yalnızca bir bölgede çocukların çoğunluğu doktor olmak istediğini ifade etmiştir. Bu durumu irdeleyen araştırmacılar bir süre önce bu bölgeye gelen sağlık ekibinin içinde çocukluğunda mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan bir doktorun yer aldığını öğrenmiştir.
Bu durum model almanın hangi özelliğiyle en iyi açıklanabilir?
Boş Bırak
44 - Bilgi Kodlama, bilgi edinim sürecinde uzun süreli bellekte bir bellek izi oluşturmayı sağlayan önemli bir süreçtir. Bazı kodlama yolları eski bilgi ile yeni bilgi arasında anlamsal bağlantılar yapar. Bu bağlantılar, konuya ilişkin şemaların bütünleşmesini sağlayan doğal bağlantılardır. Bazı kodlama yolları ise bellekte daha önceden hazır bulunan malzemeler ile bilinmeyen veya yeni sunulan malzeme arasında doğal olmayan çağrışıma dayalı ilişkiler kurmaya dayanmaktadır.
Yukarıdaki metinde kodlama sürecinde kullanılan hangi iki yol karşılaştırılmaktadır?
Boş Bırak
45 - Bilgi Türkiye’deki gölleri öğrenmeye çalışan Ali, göllerin adlarını bir kâğıda yazmış ve bu listeyi defalarca tekrar etmiştir.
Bu öğrenme yaşantısından sonra Ali’nin aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşma olasılığı daha yüksektir?
Boş Bırak
46 - Bilgi Gülten, bir sınıf arkadaşının adını anımsamaya çalışırken önce sınıf düzenini gözünde canlandırmış, daha sonra bu zihinsel imgede arkadaşlarının yüzlerini gerçekte oturdukları sıralarda hayal etmiştir.
Buna göre Gülten, arkadaşlarına ilişkin bilgiyi uzun süre bellekte depolamak ve bu bilgiyi geri getirmek için aşağıdaki yollardan hangisini kullanmaktadır?
Boş Bırak
47 - Bilgi Müzik öğretmeni, öğrencilerine sürekli enstrümanlarıyla pratik yapmanın önemini vurgulamakta ve günde en az iki saat çalışmalarını önermektedir.
Öğretmen hangi belleğin güçlenmesini amaçlamaktadır?
Boş Bırak
48 - Bilgi (I) Beden eğitimi dersinde takla atmayı öğrenen Harun kendisinden önce takla atanları izlemektedir. (II) Takla atma sırası kendine yaklaştıkça takla atmanın aşamalarını zihninde bir sıraya sokmaya çalışmıştır. (III) En sonunda takla atmayı beş basamak hâline getirmiş ve bu basamakları birkaç kez gözünde canlandırmıştır. (IV) Sıra Harun’a geldiğinde bunu başarmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu düşünmüştür. (V) Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştır.
Model alma yoluyla öğrenmenin “akılda tutma” aşaması metin içerisinde hangi cümlelerle belirtilmiştir?
Boş Bırak
49 - Bilgi Canan Öğretmen, öğrenmede ödülün çok önemli bir rolü olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerine doğru yaptıkları her davranıştan sonra ödül vermektedir. Başlangıçta bu durum işe yarar gibi görünse de bir süre sonra Canan Öğretmen’in öğrencilerinde öğrenmeye karşı bir isteksizlik gözlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin öğrenmeye karşı isteksiz olmalarının nedenlerinden biri olamaz?
Boş Bırak
50 - Bilgi Ayşe anaokuluna gitmeyi çok istediği hâlde gittiği ilk gün annesinden ayrılmak istememiş ve yoğun bir ayrılık kaygısı yaşamıştır. Öğretmeni ilk gün Ayşe’nin annesiyle birlikte sınıfa girmesine izin vermiştir. İkinci gün annesinin sınıfın hemen dışında beklemesi sağlanmıştır. Takip eden iki üç gün anne okulun veli bekleme salonunda bekletilmiştir. Daha sonra Ayşe’ye “Annen sen okulda iken eve gidip senin için yemek yapmak istiyor. İzin verir misin?” denilmiştir. Ayşe o günden sonra annesinden ayrılmaktan korkmadan okula devam edebilmiştir.
Bu örnekte Ayşe’nin korkusunu yenebilmesi için hangi teknik uygulanmıştır?
Boş Bırak
51 - Bilgi Eğitimde gerekmedikçe cezaya başvurulmamasının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
52 - Bilgi A ve B şubelerinin geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkçe öğretmeni Efe Öğretmen’dir. Öğretmen, akademik anlamda aralarında bir fark olmayan bu iki sınıftan A’daki öğrencilerin daha yetenekli olduklarına ve sınavdan daha yüksek not alacaklarına inanmaktadır.
Gerçekten de diğer derslerde ve standart testlerde böyle bir fark oluşmamasına rağmen dönem sonunda A şubesinin Türkçe notlarının B şubesinin notlarından yüksek olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
53 - Bilgi Bir öğrenme kuramına göre, öğrencilerin okuldaki davranışları kendi benlik algıları ve öğretmenlerinin onların davranışlarını yorumlama biçimleriyle bağlantılıdır.
Bu öğrenme modelini benimsemiş bir öğretmenin öğrencilerle konuşurken aşağıdaki ifadelerden hangisini sıklıkla kullanması beklenir?
Boş Bırak
54 - Bilgi Sınıf öğretmeni, bir öğrencisinin her matematik dersinde karın ağrısı şikâyetiyle izin isteyip dışarı çıktığını rehber öğretmenine söyler. Okul rehber öğretmeni de sınıf öğretmenine eğer öğrencinin dersten çıkmasına izin vermezse başlangıçta öğrencinin karın ağrısı şikâyetlerinde bir artış olacağını fakat bir süre sonra istenmeyen davranışın ortadan kalkacağını anlatır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
55 - Bilgi Duygu, beden eğitimi dersinde manşet vurmayı öğrenmeye çalışmakta ancak hareketi, bir türlü olması gerektiği gibi yapamamaktadır. Buna rağmen başarısızlıktan yılmamakta ve sürekli olarak hareketi en doğru şekilde yapmaya uğraşmaktadır.
Duygu’nun başarısızlık karşısında kolay vazgeçmemesi sosyal öğrenme kuramına göre en iyi nasıl açıklanır?
Boş Bırak
56 - Bilgi Gestalt algı ilkelerinden şekil-zemin ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
57 - Bilgi Not: Bu soru iptal edilmiştir
3. sınıf öğrencileri Ayşe ve Gül sıra arkadaşlarıdır ve ders dışı zamanları da birlikte geçirmektedirler. Ayşe; ders çalışmayı sevmeyen, ödevlerini aksatan bir öğrencidir. Gül ise dersine çalışan, ödevlerini düzenli yapan ancak derse katılmaya çekinen bir öğrencidir. Veli toplantısında sınıf öğretmeni her iki öğrenciyi de başarısız olarak nitelendirmiştir.
Öğretmenin bu değerlendirmeyi yapmasını etkileyen algı ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
58 - Bilgi Aylin, İngiltere’ye gittiğinde trafik Türkiye’ye göre tersten aktığı için karşıdan karşıya geçmekte zorlanmakta, her seferinde önce sağa bakarak karşıdan karşıya geçmeye kalkışmaktadır.
Aylin’in zorlanmasının nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
59 - Bilgi İlköğretime yeni başlayan öğrencilere toplama çıkarma işlemi üç elma, beş armut gibi somut nesnelerle bağlantı kurularak öğretilmektedir.
Öğrenme psikolojisine göre bu uygulamanın temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
60 - Bilgi Türk eğitim sisteminde öğretmenin, öğrencilerine anlatacağı dersi önceden planlaması gerekmektedir. Günlük planlarda anlatılacak konular parçalara bölünmeli ve basitten karmaşığa doğru aşamalı bir şekilde sıralanmalıdır.
Bu yaklaşım Thorndike’ın kuramındaki hangi öğrenme kuralına uygundur?
Boş Bırak
61 - Bilgi Çocukta zaman içinde görülen değişimlerin çocuğun bedenindeki özel ve önceden belirlenmiş bir şema veya plana göre ortaya çıktığı düşüncesi hangi gelişim psikolojisi kuramının temelini oluşturur?
Boş Bırak
62 - Bilgi I. Soyut düşünme
II. İşlemleri tersinden yapabilme
III. Değer ve inanç sistemini geliştirme
Yukarıdakilerden hangileri, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre 13 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu bilişsel dönemde kazanması beklenen özelliklerdir?
Boş Bırak
63 - Bilgi
  • Kişi ahlak ilkelerini kendisi seçip oluşturur.
  • Adalet, eşitlik, insan hakları gibi soyut kavramlar ahlak ilkelerinin temelini oluşturur.
  • Evrensel ahlak ilkeleri evresi olarak da tanımlanır.
Özellikleri verilen Kolhberg’in ahlak gelişim düzeyi ve aşaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
64 - Bilgi Genellikle 2-4 yaş arasındaki çocukların aynı ortamda aynı oyuncaklarla yan yana oynamalarına rağmen birbirlerinden ve çevrelerinden etkilenmeden bağımsız etkinlikler yaptığı ve sosyal iletişimin çok az olduğu oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
65 - Bilgi Ainsworth ve arkadaşlarının bebeklerin bağlanma türlerini araştırdığı “yabancı durum” deneyinde, annesi bebeğin bulunduğu odadan çıktıktan ve aynı odaya geri döndükten sonra bebeğin davranışları gözlenmiştir. Bazı bebeklerin anneleri odadan ayrıldığında aşırı olumsuz tepki verdiği, anneleri geri döndüğünde ise annelerine karşı tepkili ve kızgın davrandıkları görülmüştür.
Yukarıdaki tepkileri veren bebekler hangi bağlanma türüne sahiptir?
Boş Bırak
66 - Bilgi 4 yaşındaki kızını resim kursuna göndermek isteyen Meral Hanım’a öğretmen, 7 yaşından küçük çocukları kursa almadıklarını söylemiştir.
Resim kursuna yaş sınırı konulmasının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
67 - Bilgi Yeni doğan kardeşi hastaneden eve geldiğinde en sevdiği oyuncak bebeğini parçalayan Hülya’nın davranışı hangi savunma mekanizmasına örnektir?
Boş Bırak
68 - Bilgi Esra Hanım üç yaşındaki kızı Elif’in çocuk parkında oynarken kendi yaşındaki diğer çocukların yapabildiği bazı farklı hareketleri deneme isteğini şiddetle reddetmektedir. Kızının bisiklete ve tahterevalliye binmesini de yasaklamıştır.
Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre, Esra Hanım’ın bu davranışı kızının hangi özelliğinin gelişimini sekteye uğratır?
Boş Bırak
69 - Bilgi Çocuklar toplama işlemini Afrika’nın bazı yerlerinde ellerini belirli bir yere vurarak, Asya’nın bazı bölgelerinde abaküs kullanarak, Kuzey Amerika’da ise toplama çubukları kullanarak yaparlar.
Kültürel-tarihsel kurama göre bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
70 - Bilgi İlköğretim 1. kademe, genel olarak çocuklarda cinsel merakın görece azaldığı bunun yerine öğrenme ve sosyal beceriler kazanma çabalarının öne çıktığı bir dönem olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu dönem Freud ve Erikson tarafından hangi gelişim evreleriyle betimlenmektedir?
Boş Bırak
71 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirme işlemidir?
Boş Bırak
72 - Bilgi Bir üniversitenin yabancı diller okuluna öğrenci kabul edilecektir. Öğrencilerin başlangıç, orta ve ileri düzey eğitim programlarına yerleştirilmesi amacıyla bir yabancı dil sınavı uygulanmaktadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi için aşağıda özetlenen üç farklı yaklaşım önerilmiştir:
I. Sınava giren öğrenciler ham puanlarına göre sıra-lanır. Öğrenciler puan sırasına göre üç eşit gruba ayrılır. Üst grup ileri, ortadaki grup orta ve alt grup ise başlangıç düzeyindeki programlara alınır.
II. Sınava giren öğrencilerden z puanları 0,65 ve üzerinde olanlar ileri, -0,64 ile 0,64 arasında olanlar ise başlangıç düzeyindeki programlara alınır.
III. Sınava giren öğrencilerden doğru cevap oranı % 65 ve daha fazla olanlar ileri, % 64 ile % 40 arasında olanlar orta, % 39 ve daha az olanlar ise başlangıç düzeyindeki programlara alınır.
Bu yaklaşımlardan mutlak değerlendirme ölçütüne dayalı olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
Boş Bırak
73 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi kategorik bir değişkendir?
Boş Bırak
74 - Bilgi İngilizce sınavları yapan bir kuruluş, adayların sınav esnasında yazmış oldukları kompozisyonların puanlanmasında dereceli puanlama anahtarları ve eğitilmiş puanlayıcılar kullanmaktadır. Kompozisyonların her biri üç farklı puanlayıcı tarafından birbirinden bağımsız olarak puanlandıktan sonra bu puanların ortalaması alınmakta ve bu değer ölçme sonucu olarak kullanılmaktadır.
Bu kuruluşun üç puanlayıcı kullanmasının temel amacı nedir?
Boş Bırak
75 - Bilgi Öğrencilerin sözel yeteneklerini ölçmek amacıyla bir A testi hazırlanmıştır. Yapılan uygulama sonucunda testin alfa katsayısı 0,91 olarak hesaplanmıştır. A testinin uygulandığı gruba, aynı sözel yetenekleri geçerli olarak ölçtüğü bilinen bir B testi de uygulanmıştır. İki testten elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısı ise 0,15 olarak hesaplanmıştır.
İki test arasındaki korelasyon katsayısının düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinin düşük olmasıyla açıklanabilir?
Boş Bırak
76 - Bilgi Bir öğretmen aynı beceriyi yoklayan yirmişer maddelik iki çoktan seçmeli test formu geliştirmiştir. Bu test formlarından her birinin güvenirlik katsayısı 0,60 olarak hesaplanmıştır. Bu güvenirlik katsayısının yeterli olmadığını düşünen öğretmen okulda bulunan ölçme ve değerlendirme uzmanının fikrini almıştır. Uzman, iki test formunun birleştirilerek 40 maddelik tek bir test olarak uygulanmasını önermiştir.
Buna göre, oluşturulan 40 maddelik testin güvenirlik katsayısının kaç olması beklenir?
Boş Bırak
77 - Bilgi Bir araştırmacı ülke genelinde uygulanmakta olan bir seçme ve yerleştirme sınavıyla ilgili bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada, aşağıdaki veri toplama aracını kullanarak 200 öğrencinin ve 200 velinin görüşlerini almıştır.
Bu araştırmacı çalışmasında sınavın hangi özelliğini incelemiştir?
Boş Bırak
78 - Bilgi 78 - 79. soruları bu metne göre cevaplayın
Bir araştırma için 7. sınıf sosyal bilgiler dersi kazanımlarını ölçen 30 maddelik çoktan seçmeli bir test ve aynı kazanımları yoklayan, doğru-yanlış tipi maddelerden oluşan 60 maddelik ikinci bir test hazırlanmıştır. Maddelerin ölçtükleri beceriler uzmanlarca incelenmiş ve bu testlerin aynı ders içeriğini uygun biçimde ölçebileceği belirlenmiştir. Başarı ve yetenek düzeylerinin birbirine denk olduğu bilinen iki öğrenci grubundan birine birinci test, diğerine de ikinci test uygulanmıştır. Elde edilen puanların alfa katsayıları ve testlerin madde güçlük ortalamaları belirlenmiştir. Ayrıca, bu iki grup öğrencinin sosyal bilgiler dersi yıl sonu notu ile bu testlerden aldıkları puanlar arasındaki korelasyon katsayıları da hesaplanmıştır. Sonuçta araştırmacı, geliştirilmiş olan bu iki testin benzer psikometrik özelliklere sahip olduğunu rapor etmiştir.
Yukarıda açıklanan araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
79 - Bilgi Araştırmaya konu olan iki test hangi bakımdan kıyaslanmamıştır?
Boş Bırak
80 - Bilgi Öğretim ilke ve yöntemleri dersinde öğrenciler birer sunum yapmıştır. Daha sonra öğretim üyesi, aşağıdaki puanlama aracını kullanarak her bir öğrenciden yaptığı sunum hakkındaki yargılarını bildirmelerini istemiştir.
Öğretim üyesinin kullanmış olduğu puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
81 - Bilgi Aşağıda farklı derslerin sınavlarında kullanılmış olan açık uçlu maddeler verilmiştir. Öğrenciler, bu maddelerle ilk kez karşılaşmaktadır.
Bu maddelerden hangisinin ölçtüğü beceri Bloom’un bilişsel taksonomisinde diğerlerinden daha üst düzeyde yer alır?
Boş Bırak
82 - Bilgi Bir öğretmen, kısa ve uzun cevaplı maddeleri bulunan yazılı bir sınav uygulamıştır. Cevap kâğıtlarını puanlarken ilk olarak tüm öğrencilerin birinci maddeye verdikleri cevapları puanlamıştır. Ardından tüm öğrencilerin ikinci maddeye verdikleri cevapları puanlamıştır. Öğretmen, sınavda yer alan tüm maddelerin cevaplarını bu yöntemle puanlamıştır.
Öğretmenin cevap kâğıtlarını bu şekilde puanlamasının temel gerekçesi nedir?
Boş Bırak
83 - Bilgi 12 maddelik bir testten 10 öğrencinin almış olduğu puanlar şöyledir:
2, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10, 10, 11
Bu puan dağılımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
84 - Bilgi Bir başarı testinin alt grup-üst grup yöntemiyle madde analizi gerçekleştirilmiştir. Analizde yer alan alt ve üst gruplarda yirmi beşer öğrenci bulunmaktadır. Testin bir maddesini alt gruptan 5, üst gruptan ise 15 öğrenci doğru yanıtlamıştır.
Buna göre, bu maddenin güçlük ve ayırıcılık indeksleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Güçlük / Ayırıcılık)
Boş Bırak
85 - Bilgi Güçlük indeksi 0,90 olan çoktan seçmeli bir test maddesinin varyansı kaçtır?
Boş Bırak
86 - Bilgi Özel yetenekleri geliştirme, başarısızlığı giderme ve gerekli duyulan alanlarda kurs açma çalışmaları öğrenci kişilik hizmetleri çerçevesinde hangi hizmet alanında yer alır?
Boş Bırak
87 - Bilgi Eğitim; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere eğitim kademelerine ayrılmaktadır. Rehberlik hizmetleri okul öncesinden başlayarak yükseköğretime kadar bütün eğitim kademelerinde verilmektedir.
Bu eğitim kademelerindeki rehberlik hizmetlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
88 - Bilgi Aşağıda yer alan bireyi tanıma tekniklerinden hangisi rehberlikte bireyin gelecekteki akademik başarısını yordama amacıyla kullanılmaktadır?
Boş Bırak
89 - Bilgi Bireyi tanımanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
90 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik modelinden önce ülkemizde uygulanan geleneksel rehberlik modelinin temel özelliklerinden birisi olarak söylenebilir?
Boş Bırak
91 - Bilgi Bir rehber öğretmen 12. sınıf öğrencilerine vermiş olduğu konferansta “Hepiniz kendinize özgü özelliklere sahipsiniz. Seçeceğiniz mesleğin gerektirdiği nitelikle sizin sahip olduğunuz nitelikler birbirine ne kadar yakınsa meslek yaşamınızda da o kadar başarılı olursunuz.” ifadesini kullanmıştır.
Rehber öğretmenin ifade ettiği bu görüş, aşağıdaki kuramlardan hangisinin açıklamasına en yakındır?
Boş Bırak
92 - Bilgi Okula yeni başlayan öğrencilere bir program hazırlayarak okul birimlerinin gezdirilmesi; okulda çalışan personelin, öğretmenlerin ve yöneticilerin tanıtılması; ders geçme, sınavlar ve devam-devamsızlıkla ilgili kuralların açıklanması öğrencilerin akademik başarısı üzerinde etkili olmaktadır.
Sözü edilen rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
93 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında öğrenciye öncelikli olarak yapılması gerekmektedir?
Boş Bırak
94 - Bilgi Yapılan bir araştırmada ilköğretim düzeyinde öğrencilerin saldırganlık eğilimlerinin arttığını okuyan bir rehber öğretmen, çalıştığı okulda da saldırganlık davranışının artmasından endişe duymaktadır.
Rehber öğretmenin yaşamış olduğu endişeyi gidermek için okulunda uygulaması gereken rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
95 - Bilgi Okul rehber öğretmeni kendi alanında sahip olduğu bilgi ve becerilerini öğretmen, veli ve yöneticilerin hizmetine sunar, onların bu konuda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur, ortak ve yeterli bir rehberlik anlayışının gelişmesine çaba harcar.
Rehber öğretmenin bu çalışması aşağıdaki rehberlik hizmet alanlarından hangisinin kapsamına girmektedir?
Boş Bırak
96 - Bilgi Geçirmiş olduğu kaza sonucu bir ayağını kaybeden 9. sınıf öğrencisi Ayla’nın yaşamış olduğu duruma daha kolay uyum sağlayabilmesi için okul rehber öğretmeninin yapması gereken en uygun yardım aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
97 - Bilgi Okul rehber öğretmeni; Emine, Aylin ve Eda’nın çok iyi arkadaş olduğunu, Ali ile Seyfi’nin sınıftaki en popüler çocuklar olduğunu ancak birbirlerinden pek hoşlanmadıklarını, Ahmet’in ise sınıfta hiç arkadaşının olmadığını aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanarak öğrenmiş olabilir?
Boş Bırak
98 - Bilgi Dersi dinleyip öğretmenin sorduğu soruları bilmesine rağmen çekindiği için parmak kaldıramayan bir ilköğretim öğrencisine verilmesi gereken rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
99 - Bilgi Sevgi, rehber öğretmeniyle görüşmeleri sonrasında açık havada, mekanik konularda ve ellerini kullanarak çalışacağı bir işte daha mutlu olacağını fark etmiştir.
Holland’ın tipoloji kuramına göre Sevgi’nin baskın kişilik tipinin aşağıdakilerden hangisi olması beklenir?
Boş Bırak
100 - Bilgi Ergenlik dönemindeki kızıyla iletişim kurmakta zorlanan Aysel Hanım, rehber öğretmenin tavsiyesiyle ergenlik dönemi özelliklerini anlatan bir kitap okumaya başlamıştır.
Rehber öğretmenin Aysel Hanım’a uyguladığı teknik aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Boş Bırak

2 Yorum

  • Kutay dedi ki:

    hadi sorular gelsin de buradan test çözelim.

  • fırat dedi ki:

    güzel buradan çalışırım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.