Gelişim Psikolojisi Konu Testi 3Google'da Ara

"Gelişim Psikolojisi Konu Testi 3" adlı testte 37 soru vardır. Kpss Gelişim Psikolojisi kategorisinde yayınlanan teste 17458 kişi bakmış, 6535 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Gelişim Psikolojisi Konu Testi 3" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi diğerlerini de kapsayan bir kavramdır?
2 - Bilgi "Ergenin, çocukluktan yetişkinliğe geçişte yaşadığı kimlik sorununu ergenlik döneminin sonunda çözmesi beklenir."
Bu ifade, aşağıdaki hangi kavramla ilişkilidir?
3 - Bilgi Gelişimle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
4 - Bilgi Gelişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, son çocukluk dönemi gelişim görevlerinden birisi değildir?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Piaget’nin gelişim dönemlerinden birisi değildir?
7 - Bilgi Çocuğunun yeni karşılaştığı durumları önceki şemaları yerine yeni şemalarla açıklamaya çalışması, aşağıdaki hangi zihinsel işlemle gerçekleştirilir?
8 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, işlem öncesi dönemin özelliklerinden birisi değildir?
9 - Bilgi Piaget’nin somut işlemler dönemi hangi öğretim kademesine denk düşmektedir?
10 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, duygusal-motor dönemi özelliklerinden birisidir?
11 - Bilgi Gelişimsel açıdan Hazırbulunuşluk  hangi anlama gelmektedir?
12 - Bilgi Bir çocuk dili öğrenmede annesinin ona öğretmeye çalıştığı kelimeleri yalnızca öğrendiğini örneklerle sınırlandırarak kullanma eğilimi göstermektedir. Örneğin evdeki misafirlerin önünde ağzını açarak konuşmamayı öğrenen bir çocuk muayene için gittiği doktor ‘ağzını aç’ dediğinde bunu yapmamaktadır.
Dil gelişimi açısından çocuğun bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
13 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme yoluyla kazanılan davranışa bir örnek olarak gösterilemez?
14 - Bilgi Bir anne bebeğine şampuanla banyo yaptırdığında gözleri yanan  bebek ağlamıştır.Daha sonra annesi gözlerini yakmayan bir şampuan alarak bebeğine banyo yaptırmış ve bebek ağlama davranışında bulunmamıştır. Bir süre sonra ise bebek şampuanı gördüğünde tekrar ağlama davranışında bulunmuştur.
Bu durum aşağıdaki koşullanma ilkelerinin hangisi ile açıklanabilir?
15 - Bilgi Edimsel (operant) koşullanma öğrenme sürecinde bireyi aşağıdakilerden hangisiyle ele almaktadır?
16 - Bilgi Sınıfta öğretmeninden azar işiten Ayşe eve geldiğinde annesine bağırmış ve onunla tartışmıştır.
Bu durum aşağıdaki  savunma mekanizmalarından hangisiyle açıklanır ?
17 - Bilgi Öğrencilerde benlik kavramını güçlendirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki davranış şekillerinden hangisinden kaçınmalıdır.
18 - Bilgi Temizlikçi olarak yeni işe başladığı bir iş yerinde birey ilk temizlik işlerini iyi yaptığı için patronundan ek mesai ücreti alınca daha fazla çalışmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
19 - Bilgi Öğretmenin sınıfta olumlu  davranan öğrencilerin davranışlarına önem vermeyerek, sürekli olumsuz davranan öğrencilerle ilgilenmesi ve uyarması sonucunda sınıfta olumsuz davranışların arttığı görülmüştür.
Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
20 - Bilgi Öğretmen öğretme-öğrenme sürecinin yürütülmesinde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin dikkat etmelidir?
21 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir süreci ifade etmez?
22 - Bilgi Klasik koşullanma aşağıdaki hangi yaklaşımların geliştirdiği bir öğrenme yaklaşımıdır?
23 - Bilgi Pavlov, klasik koşullanma deneyinde köpeğe, zil sesinden sonra et vermez ve bunu bir kaç kez tekrar eder. Köpeğin artık salya akıtmadığı görülür.             Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
24 - Bilgi Edimsel koşullanmanın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
25 - Bilgi Bir davranışın sonucu haz ve mutluluk veriyorsa tekrarlanma olasılığı artar. Davranışın sonucu acı ve elem veriyorsa bu davranışın tekrarlanma olasılığı kalkar.       
       Yukarıda açıklama aşağıdaki kavramların hangisin aittir?
26 - Bilgi Gelişim psikolojisi olarak adlandırılan ve aşağıdaki  eşlemelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir.
27 - Bilgi Aşağıdaki yaklaşımların hangisi öğrenme konusunda yapılan ilk çalışmaların sonucunda  ortaya çıkmıştır?
28 - Bilgi Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi öğrenmeyi, uyarıcı-tepki arasında bağ kurma süreci olarak açıklamıştır?
29 - Bilgi Korku, sevgi gibi duygusal davranışlar ve fobiler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle öğrenilir?
30 - Bilgi Bir basketbol oyuncusunun basketbol maçında kurallara uygun olarak oynamasını ve hareket etmesini sağlayan bellek aşağıdakilerden hangisidir?
31 - Bilgi Aşağıdaki öğretme öğrenme etkinliklerinden hangisi doğru değildir?
32 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme türlerinden değildir?
33 - Bilgi Şiir yazan birinin kompozisyon yazarken zorlanması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
34 - Bilgi Uzmanlar bir yabancı dil bilen birisini ikinci bir yabancı dil öğrenmesinin kolay olacağını ifade etmektedirler. Çünkü belleklerinde yabancı dille ilgili kodlanmış bilgiler ve kurallar bulunmaktadır. Bunları kullanarak ikinci bir yabancı dili daha kolay öğrenirler.             
Bu şekilde açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
35 - Bilgi Bir çocuğun etrafında bulunan her nesnenin kendisi için varolduğuna inanması, annesinin tek varlık nedeninin kendisine bakmak olduğunu düşünmesi, hangi bilişsel gelişim kavramıyla açıklanır?
36 - Bilgi Freud’un kuramına göre hangi dönemin ihtiyaçlarının yanlış karşılanması sonucu bireyler başkaldırma sinirlilik  saldırganlık gibi davranışları gösterirler?
37 - Bilgi I.Kural koymazlar
II.Çocuktan bir şey istemezler
III.Genelde güvensiz ve tutarsızdırlar
IV.Çocuğu cezalandırmaktan kaçınırlar
Yukarıda özellikleri verilen anne-baba tutumları aşagıdakilerden hangisidir?