Sayılar Konu Testi

Bilgi
1 - Bilgi a ve b birer doğal sayı olmak üzere; 2a + 5b = 75 olduğuna göre a kaç farklı değer alabilir?
2 - Bilgi a, b ve c pozitif doğal sayılar olmak üzere;
2a + b + 3c = 25 ve a + c = 6 olarak veriliyor.
Buna göre b’nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
3 - Bilgi a ve b birer pozitif doğal sayı olmak üzere;
(a - 1) . (9 - b) = 13
olduğuna göre, a + b kaçtır?
4 - Bilgi a,b ve c birer doğal sayı olmak üzere;
b = 3c ve 3b = 2a
olduğuna göre, (a + b + c) toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
5 - Bilgi Üç basamaklı birbirinden farklı 4 pozitif tam sayının toplamı 525’tir.
Buna göre bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır?
6 - Bilgi Üç basamaklı ve birbirinden farklı beş doğal sayının toplamı 940’tır.
Bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır?
7 - Bilgi Üç basamaklı ve rakamları farklı en büyük doğal sayı ile üç basamaklı ve rakamları farklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?
8 - Bilgi x, y, z rakam ve
xy= 15 ve yz = 35
olduğuna göre (x.y.z) çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
9 - Bilgi a, b, c pozitif tam sayı olmak üzere
3a + 4b + 5c = 50
eşitliğini sağlayan c’nin en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi a,b birer tam sayı olmak üzere
3a-2b = 24 ve b < 3
olduğuna göre, a sayısının alabileceği en büyük doğal sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?