Kpss Öğrenme Psikolojisi Genel Test 3

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, duyusal belleğin temel işlevidir?
2 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, işleyen bellekte gerçekleştirilen zihinsel bir işlem değildir?
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, uzun süreli belleğin özellikleri arasında yer almaz?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Gagne’ye göre öğrenmede yer alan özelliklerden biri değildir?
5 - Bilgi Bireyin, nesne ya da olaylara yaklaşma ya da bunlardan uzaklaşma eğilimi göstermesine ne ad verilir?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi kural öğrenmenin tanımıdır?
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, her çeşit öğrenme için destekleyici içsel koşuldur?
8 - Bilgi Aşağıdaki basamaklardan hangisi edinim ve yerine getirmede yer alan bir basamak değildir?
9 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme kuramının öncülerinden biri değildir?
10 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmedir?
11 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmeyi sağlayan etmenlerden biri değildir?
12 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi kişisel yeterlik algısının tanımıdır?
13 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi dolaylı pekiştirmedir?
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullama ilkelerinden biri değildir?
15 - Bilgi İzlediği davranışın oluşum sıklığını artıran, davranış sonrası çevresel olay ya da duruma ne ad verilir?
16 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi birincil pekiştireçlerin özelliklerinden biri değildir?
17 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi ayrımlı pekiştirmenin tanımıdır?
18 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullama kuramının ileri sürdüğü ilkelerden biri değildir?
19 - Bilgi “Bakmakla usta olunsaydı, kediler kasap olurdu.”
atasözü aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisine yönelik eleştirel bir yaklaşıma sahiptir?
20 - Bilgi Ebrar, arkadaşlarıyla sokakta oynarken “İncir her derde devaymış, annemler konuşurken duydum.” demiştir.
Ebrar’ın bu bilgiye ulaşması, aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle gerçekleşmiştir?
21 - Bilgi Aşağıdaki ifadelerden hangisi davranışçı yaklaşımların ilkelerinden biri değildir?
22 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Premack ilkesinin kullanılmasına örnek olabilir?
23 - Bilgi Edimsel koşullama yoluyla, öğrenme ilkelerinden yararlanarak Tuğba’ya diş fırçalamasını öğretmek isteyen bir annenin izleyebileceği en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?
24 - Bilgi Hülya Koçyiğit’e sinemaya katkılarından dolayı “Yaşam Boyu Başarı” ödülü adı altında plaket verilmesi, öğrenmeyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisine örnek olarak verilebilir?
25 - Bilgi Bir anne, oğlunun sürekli bilgisayarla oynanarak ders çalışmayı ihmal ettiğinden şikâyet etmektedir. Bu durumda annenin benimsemesi gereken en uygun tutum aşağıdakilerden hangisidir?