Anasayfa

Kpss Öğrenme Psikolojisi Genel Test 3

1 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, duyusal belleğin temel işlevidir?
2 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, işleyen bellekte gerçekleştirilen zihinsel bir işlem değildir?
3 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, uzun süreli belleğin özellikleri arasında yer almaz?
4 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, Gagne’ye göre öğrenmede yer alan özelliklerden biri değildir?
5 - Bilgi
Bireyin, nesne ya da olaylara yaklaşma ya da bunlardan uzaklaşma eğilimi göstermesine ne ad verilir?
6 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi kural öğrenmenin tanımıdır?
7 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, her çeşit öğrenme için destekleyici içsel koşuldur?
8 - Bilgi
Aşağıdaki basamaklardan hangisi edinim ve yerine getirmede yer alan bir basamak değildir?
9 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme kuramının öncülerinden biri değildir?
10 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmedir?
11 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmeyi sağlayan etmenlerden biri değildir?
12 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi kişisel yeterlik algısının tanımıdır?
13 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi dolaylı pekiştirmedir?
14 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullama ilkelerinden biri değildir?
15 - Bilgi
İzlediği davranışın oluşum sıklığını artıran, davranış sonrası çevresel olay ya da duruma ne ad verilir?
16 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi birincil pekiştireçlerin özelliklerinden biri değildir?
17 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi ayrımlı pekiştirmenin tanımıdır?
18 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullama kuramının ileri sürdüğü ilkelerden biri değildir?
19 - Bilgi
“Bakmakla usta olunsaydı, kediler kasap olurdu.”
atasözü aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisine yönelik eleştirel bir yaklaşıma sahiptir?
20 - Bilgi
Ebrar, arkadaşlarıyla sokakta oynarken “İncir her derde devaymış, annemler konuşurken duydum.” demiştir.
Ebrar’ın bu bilgiye ulaşması, aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle gerçekleşmiştir?
21 - Bilgi
Aşağıdaki ifadelerden hangisi davranışçı yaklaşımların ilkelerinden biri değildir?
22 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi Premack ilkesinin kullanılmasına örnek olabilir?
23 - Bilgi
Edimsel koşullama yoluyla, öğrenme ilkelerinden yararlanarak Tuğba’ya diş fırçalamasını öğretmek isteyen bir annenin izleyebileceği en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?
24 - Bilgi
Hülya Koçyiğit’e sinemaya katkılarından dolayı “Yaşam Boyu Başarı” ödülü adı altında plaket verilmesi, öğrenmeyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisine örnek olarak verilebilir?
25 - Bilgi
Bir anne, oğlunun sürekli bilgisayarla oynanarak ders çalışmayı ihmal ettiğinden şikâyet etmektedir. Bu durumda annenin benimsemesi gereken en uygun tutum aşağıdakilerden hangisidir?