Kpss Öğrenme Psikolojisi Genel Test 4

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma yolu ile öğrenmeye bir örnek değildir?
2 - Bilgi Bir iş yerinde her gün saat 12.00 ile 13.30 arasında öğle tatili verilmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
3 - Bilgi Okumayı seven bir öğrencinin gittiği kırtasiyelerde sürekli macera romanlarını seçmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
4 - Bilgi Aşağıdakilerin hangisi öğrenme ürünü olan bir davranış kazanma olarak gösterilemez?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in “soyut işlemler dönemi” nin özelliklerinden birisidir?
6 - Bilgi Bireylerin ilk olarak edindikleri ve kullandıkları öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi Bir matematik öğretmeni derste önce kareyi sonra dikdörtgeni ve sonrada üçgeni öğretmiştir. Öğretmen aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket etmiştir?
8 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişim ilkelerinin eğitim açısından bireylere kazandırılmasının ilkelerinden birisi değildir?
9 - Bilgi Bir öğretmenin öğrenci özelliklerini bilmeye çalışmasının öğretimdeki en önemli katkısı nedir?
10 - Bilgi Destek ipucu kullanırken öğrencilerin hangi özelliğine dikkat etmek zorunluluğu bulunmaz?
11 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi öğretmen-öğrenci ilişkilerinin düzenli ve sağlıklı olabilmesi için gerekli değildir
12 - Bilgi Aşağıdaki örneklerden hangisinde öğretmenin öğrencisini dinlenmesine en öncelikli örnek durum olarak gösterilebilir?
13 - Bilgi Ödevini yapmayan çocuğun oyun oynamasına izin vermeyen bir anne aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?
14 - Bilgi Ahlak gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen genellemelerden hangisi yanlıştır?
15 - Bilgi “Birey kurallara ihtiyacı karşılandığı sürece uyar ve her şey karşılıklıdır” görüşüne göre ahlaki değerlendirmenin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir