Öğrenme Psikolojisi Genel Test 2Google'da Ara

"Öğrenme Psikolojisi Genel Test 2" adlı testte 15 soru vardır. Kpss Öğrenme Psikolojisi kategorisinde yayınlanan teste 9151 kişi bakmış, 2839 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Öğrenme Psikolojisi Genel Test 2" adlı testin zorluk seviyesi Kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Sirk gösterilerinde yer alan bazı kişilerin kolunda, belinde ve ayağındaki halkaları aynı anda hatasız bir şekilde çevirebilmeleri belli bir süreç sonucunda gerçekleşmektedir.           Bu parçada belirtilen öğrenme biçimi aşağıdakilerden han­gisidir?
2 - Bilgi Turistik bir otelde yönetici olmak isteyen biri, bir yabancı dili kısa sürede öğrenir. Hayatinin sonuna kadar maden ocağında çalışan bir başkası ise yabancı dil öğrenmeyi aklından bile geçirmez. Bu örnekte hangi etkenin öğrenmedeki rolü vurgulanmak­tadır?
3 - Bilgi Çözülemeyen bir geometri probleminin verileri arasındaki ilişkinin birden bire görülmesi, hangi tür öğrenmeye bir örnektir?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi zorlaş­tırıcı bir etkendir?
5 - Bilgi Öğrenmede transferle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
6 - Bilgi Aşağıdaki seçeneklerin hangisi bilişsel öğrenmeyle ilgili bir açıklamadır?
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla kazanılmış davranıştır?
8 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi geçici davranış olarak adlandırılır?
9 - Bilgi Bireyin herhangi bir olaya tepki gösterme­sini, aynı tepkiyi gösteren başkalarını göz­leyerek öğrenmesi hangi öğrenme yoluna örnektir?
10 - Bilgi Oymacılığı sanat haline getirmiş bir usta daha sonra bir kereste fabrikasında çalışmaya baş­lamış, ancak becerilerini yitirdiği görülmüştür. Buna göre, unutmayı oluşturan etken aşa­ğıdakilerden hangisidir?
11 - Bilgi İnsanın herşeyi hergün yeni baştan öğrenme durumunda kaldığını varsayalım. Burada öğ­renme ile ilgili hangi özelliğin eksikliğinden söz edilebilir?
12 - Bilgi Bireyin geçmiş öğrenmeleri, kişiliği üzerinde büyük rol oynar. Örneğin, insanları sürekli memnun etmeye çalışan bir kimse, korkuyla güdülenmiş olabilir. Ana-babası çok güç mutlu olan ve memnun olmadıklarında da kolaylıkla ağır cezalar veren bireylerin bu korkusu, tüm yetişkinlere genellenmiştir. Ve bireyde herkesi memnun etme eğilimi ortaya çıkmıştır.               Bu parçada bahsedilen "genelleme" kavramı­nın tanımı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
13 - Bilgi Gestalt psikologlarına göre, öğrenme olayını bütünle olan ilişkileri içinde ele almak gerekir. Öğrenmede kavrama, sezme, o anki durumu algı­lama önemlidir. Geçmiş yaşantılar sinir sisteminde bıraktıkları izlerle geçmişi temsil edebilirler ancak, yeni düzenlemelerle sistemli bir değişiklik gösterip yeni bütünler oluşturabilirler.               Bütünlükçü yaklaşım, öğrenmeyi aşağıdakilerden hangisiyle açıklamaktadır?
14 - Bilgi Piaget'e göre, bilişsel gelişimi, çevreyle etkileşi­mine bağlı olan bireyin bilgi edinmesi, öğrenmesi ancak eylem içinde olanaklıdır. Etkin olan kimse bilgi edinebilir, edilgin olan bilgiye ulaşamaz. Bilgi eylemden, işten doğar. Bir nesneyi bilmek, onun üstünde bir iş yapmakla onu bir başka şeye dö­nüştürmekle mümkün olur.                Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi, Piaget'in öğrenme ile ilgili açıklamalarına ters düşer?
15 - Bilgi I.        Mutlak unutma yoktur. II.     Unutma hızlıdan yavaşa doğrudur. III.   Tekrarla unutma arasında ters orantı söz konusudur. IV.    Beyine gelen darbeler, yaşlılık gibi etkenler unutmayı hızlandırır. V.      Unutma uzaktan yakına doğrudur.               Unutmayla ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?