Anasayfa

Öğrenme Psikolojisi Karma Test 2

1 - Bilgi
I. Yaşantıyla edinilmesi II.Değişik olması III.Kalıcı olması IV.Türe özgü olmasıBireyin yapmış olduğu bir davranışın öğrenme sonucunda oluşan bir davranış olabilmesi için yukarıdaki koşullardan hangilerini taşıması gerekir.
2 - Bilgi
Bir organizmanın ancak biyolojik donanımının izin verdiği bir davranışı öğrenebilmesi, aşağıdakilerden hangisine bağımlı bir durumdur.
3 - Bilgi
Eski bilgilerin yeni bilgiler edinmeyi zorlaştırmasına ne denir ?
4 - Bilgi
Davranışçıların insan öğrenmesini açıklayabilmek için duygu, düşünce ve güdü gibi içsel özelliklerden yararlanmamaları bu özelliklerle ilgili hangi nedenlerden kaynaklanmaktadır ?
5 - Bilgi
Gök gürültüsünden korkan bir bireyin yağmur çiselediğinde ise korku tepkisi sergilemesi aşağıdakilerden hangisi vasıtası ile öğrenilmiştir?
6 - Bilgi
Klasik koşullanma sürecinde bir uyarıcıya karşı gösterilen bir tepkinin istenmeyen uyaranlara da genellemesinin önlenebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile olanıklıdır
7 - Bilgi
Birincil pekiştireci tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir ?
8 - Bilgi
Koşulsuz uyarıcının uzun süre verilmemesi sonucu ortadan kalkan şartlı tepkinin koşulsuz uyarıcıyı çağrıştıran bir uyarıcıyı çağrıştıran bir uyarıcı verildiğinde yeniden ortaya çıkmasına ne denir ? 
9 - Bilgi
Ödevini zamanında yapan çocuğun oyuncakları ile oynamasına izin bir anne çocugun ödev yapma davranışını pekiştirmek için ne tür bir pekiştireç kullanmaktadır ? 
10 - Bilgi
Çocuklara verilen haftalık harçlıklar hangi türden bir pekiştirme tarifesine örnektir ?
11 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmenin süreçlerinden biridir?
12 - Bilgi
Sınıfta konuşma alışkanlığı olan bir öğrenciyi, bu öğrenciyi bu davranışından vazgeçirebilmek için,öğretmenin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir ?
13 - Bilgi
Yaşanmış olayların yer ve zaman gibi olayları gözlemleyerek saklandığı bilgi deposu hangisidir ?
14 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmeyi kolaylaştıran etmenlerden birisidir ?
15 - Bilgi
Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin uyarıcılarla etkileşimde bulunmak ve pekiştireç olması için etkin olması gerektiği görüşü hangi öğrenme kavramına aittir ?
16 - Bilgi
Bir etkinliğin nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alan bilgilerdendir?
17 - Bilgi
Bilgilerin ancak iki saniye muhafaza edilebildiği bilgi deposunun bilgi işleme modelindeki adı hangisidir ?
18 - Bilgi
İşleyen belleğin kapasitesini arttırması için yapılan işleme ne denir ?
19 - Bilgi
Okulda derslerde öğrenilen bilgilerin çoğu hangi bellekte saklanır ?
20 - Bilgi
Öğrenilmesi oldukça zaman alan ve herhangi birşeyin nasıl yapıldığına ilişkin olan bilgilerin saklandığı bellek deposu hangisidir ?
21 - Bilgi
I. Davranış öğrenilebilir ama gösterilmeyebilir. II.Öğrenme her koşulda pekiştirece bağlı değildir. III.İnsan uyarıcıya karşı tepki veren basit bir organizma değildir. IV.İnançlar ve beklentilerin pekiştirme tarifeleri                Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal öğrenme kuramlarınca ileri sürülen görüşlerdendir ?
22 - Bilgi
Beyaz bir zemin üzerindeki üç noktanın bir üçgen olarak algılanması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir ?
23 - Bilgi
Alt sınıftaki öğrencinin model aldığı üst sınıftaki bir arkadaşı bir dersten başarılı olmuş ise alt sınıftaki öğrencinin o derse karşı güdülenmesinin olumlu olacağı görüşü,hangi öğrenme kuramına dayalı bir görüştür ?
24 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi etkileyen kişisel etmenlerden değildir ?
25 - Bilgi
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi "öğrenmenin" özelliklerinden değildir ?
26 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeye örnek değildir ?
27 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme değildir ?