Öğrenme Psikolojisi Karma Test 2Google'da Ara

"Öğrenme Psikolojisi Karma Test 2" adlı testte 27 soru vardır. Kpss Öğrenme Psikolojisi kategorisinde yayınlanan teste 10613 kişi bakmış, 2548 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Öğrenme Psikolojisi Karma Test 2" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi I. Yaşantıyla edinilmesi II.Değişik olması III.Kalıcı olması IV.Türe özgü olmasıBireyin yapmış olduğu bir davranışın öğrenme sonucunda oluşan bir davranış olabilmesi için yukarıdaki koşullardan hangilerini taşıması gerekir.
2 - Bilgi Bir organizmanın ancak biyolojik donanımının izin verdiği bir davranışı öğrenebilmesi, aşağıdakilerden hangisine bağımlı bir durumdur.
3 - Bilgi Eski bilgilerin yeni bilgiler edinmeyi zorlaştırmasına ne denir ?
4 - Bilgi Davranışçıların insan öğrenmesini açıklayabilmek için duygu, düşünce ve güdü gibi içsel özelliklerden yararlanmamaları bu özelliklerle ilgili hangi nedenlerden kaynaklanmaktadır ?
5 - Bilgi Gök gürültüsünden korkan bir bireyin yağmur çiselediğinde ise korku tepkisi sergilemesi aşağıdakilerden hangisi vasıtası ile öğrenilmiştir?
6 - Bilgi Klasik koşullanma sürecinde bir uyarıcıya karşı gösterilen bir tepkinin istenmeyen uyaranlara da genellemesinin önlenebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile olanıklıdır
7 - Bilgi Birincil pekiştireci tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir ?
8 - Bilgi Koşulsuz uyarıcının uzun süre verilmemesi sonucu ortadan kalkan şartlı tepkinin koşulsuz uyarıcıyı çağrıştıran bir uyarıcıyı çağrıştıran bir uyarıcı verildiğinde yeniden ortaya çıkmasına ne denir ? 
9 - Bilgi Ödevini zamanında yapan çocuğun oyuncakları ile oynamasına izin bir anne çocugun ödev yapma davranışını pekiştirmek için ne tür bir pekiştireç kullanmaktadır ? 
10 - Bilgi Çocuklara verilen haftalık harçlıklar hangi türden bir pekiştirme tarifesine örnektir ?
11 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmenin süreçlerinden biridir?
12 - Bilgi Sınıfta konuşma alışkanlığı olan bir öğrenciyi, bu öğrenciyi bu davranışından vazgeçirebilmek için,öğretmenin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir ?
13 - Bilgi Yaşanmış olayların yer ve zaman gibi olayları gözlemleyerek saklandığı bilgi deposu hangisidir ?
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmeyi kolaylaştıran etmenlerden birisidir ?
15 - Bilgi Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin uyarıcılarla etkileşimde bulunmak ve pekiştireç olması için etkin olması gerektiği görüşü hangi öğrenme kavramına aittir ?
16 - Bilgi Bir etkinliğin nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alan bilgilerdendir?
17 - Bilgi Bilgilerin ancak iki saniye muhafaza edilebildiği bilgi deposunun bilgi işleme modelindeki adı hangisidir ?
18 - Bilgi İşleyen belleğin kapasitesini arttırması için yapılan işleme ne denir ?
19 - Bilgi Okulda derslerde öğrenilen bilgilerin çoğu hangi bellekte saklanır ?
20 - Bilgi Öğrenilmesi oldukça zaman alan ve herhangi birşeyin nasıl yapıldığına ilişkin olan bilgilerin saklandığı bellek deposu hangisidir ?
21 - Bilgi I. Davranış öğrenilebilir ama gösterilmeyebilir. II.Öğrenme her koşulda pekiştirece bağlı değildir. III.İnsan uyarıcıya karşı tepki veren basit bir organizma değildir. IV.İnançlar ve beklentilerin pekiştirme tarifeleri                Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal öğrenme kuramlarınca ileri sürülen görüşlerdendir ?
22 - Bilgi Beyaz bir zemin üzerindeki üç noktanın bir üçgen olarak algılanması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir ?
23 - Bilgi Alt sınıftaki öğrencinin model aldığı üst sınıftaki bir arkadaşı bir dersten başarılı olmuş ise alt sınıftaki öğrencinin o derse karşı güdülenmesinin olumlu olacağı görüşü,hangi öğrenme kuramına dayalı bir görüştür ?
24 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi etkileyen kişisel etmenlerden değildir ?
25 - Bilgi Aşağıda verilen ifadelerden hangisi "öğrenmenin" özelliklerinden değildir ?
26 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeye örnek değildir ?
27 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi öğrenme değildir ?