Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikleri Test Soruları 1Google'da Ara

"Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikleri Test Soruları 1" adlı testte 25 soru vardır. Kpss Öğretim Yöntem ve Teknikleri kategorisinde yayınlanan teste 26810 kişi bakmış, 8341 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikleri Test Soruları 1" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Bir dersin amaçlanan hedelere ulaşması için kullanılacak yöntem ve teknikleri belirlemek için yol gösteren genel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi "öğretimin belirlenen hedef ve davranışlara ulaşabilmesi için kullanılabilecek her bir yol" ifadesi aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir?
3 - Bilgi öğretimi belirlenen hedeflere ulaştırmak için kullanılan yöntemlerin uygulama biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretme stratejisinde kullanılabilecek ders işleme yöntem ve tekniklerinden değildir?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi derslerinde buluş yoluyla öğretme stratejisini kullanan Zeynep öğretmenin kullanacağı yöntem ve tekniklerden değildir?
6 - Bilgi Daha çok uygulama düzeyinde hedef davranışlann kazandırılmasına yönelik etkinlikler içeren,deney-gözlem ve rol yapma tekniklerini sıkça kullanan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi Aşağıdaki ögretme-öğrenme tekniklerinden hangisi karşıda belirtilen bilişsel hedef alanını kazandırmada etkili bir yöntem değildir?
8 - Bilgi Bir bilginin küçük bölümlere ayrılarak ve her bölümde pekiştirilerek öğrenmenin sağlandığını belirten Programlı Öğretim'in başlıca temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
9 - Bilgi Bir konu öğrenilmeden diğer konuya geçilmeyen, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine uygun hizmet sağlayan ve her öğrencinin başanlı olabileceği temeline dayanan öğretme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi Derslerinde daha çok sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanan Adnan Bey'in dersin monotonlaşmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisinden kaçınması gerekir?
11 - Bilgi "Selçuk Bey, derslerinde buluş yoluyla öğretim yaklaşımım benimseyen bir öğretmendir.'' Selçuk Bey'e göre bir öğretmenin jDt görevi aşağıdakilerden hangisidir?
12 - Bilgi I. Öğretmenin bilgileri düzenleyerek etkin bir şekilde dersini işlemesini öneren yaklaşım
II. Öğrenmede öğrencilerin problem çözme sürecini kabul eden yaklaşım
II. Öğrencinin kendi gözlem ve etkinliklerine bağlı olarak bilgiye ulaşmasını savunan yaklaşım
Yukarıda açıklamaları verilen yaklaşım isimleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
13 - Bilgi "Bir öğretmen öncelikle sınıfta problemi belirler, problem tanımlanır, problemle ilgili bilgiler toplanır." Araşurma-İnceleme Yoluyla öğretim stratejisine göre sıradaki aşama aşağıdakilerden hangisidir?
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Bloom'un Tam Öğrenme yaklaşımına göre öğrencinin değiştirilemez özelliklerindendir?
15 - Bilgi Bir öğrencinin önceki öğrenme yaşantılarına bağlı olarak herhangi bir konuyu öğre-nip-öğrenemeyeceğine dair kendisini algılama tarzı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
16 - Bilgi Etkili ve kalıcı öğrenmenin sağlanması için uyulacak ilkelerden hangisi öğrenmede di-ğerleme karşı unutmaya en dirençlidir?
17 - Bilgi Aşağıdaki bilişsel hedef davranışlarından hangisi diğerlerine göre daha zor öğrenilir?
18 - Bilgi Sınıfta istenmeyen davranış gören Rehber öğretmen Deniz Hanım'ın yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
19 - Bilgi Muhasebe dersi öğretmeni Zühre Hanım sınıf içinde istenmeyen davranışta bulunan Er-kut'a karşı aşağıdaki davranışlardan hangisini benimserse Erkut'un olumsuz davranışlan art: ma gösterir?
20 - Bilgi "Bir sınıfta bulunan tüm öğrencilerin aynı beceri, bilgi ve davranışa sahip olması beklenemez." Bir öğretmen aşağıdaki ifadelerden hangisine önem verekek bu durumun ortaya çıkardığı öğrenme güçlüklerini en aza indirebilir?
21 - Bilgi Sınıftaki olumsuz davranışlanyla dikte çekmek isteyen Nevzat'ın öğretmeni onun b davranışlarım değşitirmesi için aşağıdakilerde hangisini yapmamalıdır?
22 - Bilgi "Aziz arkadaşlarının öğrenme düzeyine ulaşamayan ve öğrenme güçlüğü çeken bir öğrencidir." Sınıf öğretmeni Filiz Hanım'ın aşağıdaki davranışlarından hangisi Aziz için uygun bir yaklaşım olmaz?
23 - Bilgi "Yasin arkadaşlarına göre daha hızlı öğrenen bir öğrencidir. Dersi arıladıktan sonra tekrarlarda sıkılmaya ve arkadaşlarına el-kol şakası yapmaya başlamaktadır." Aşağıdakilerden hangisi Yasin ve onun gibi öğrenciler için uygun bir yaklaşım değildir?
24 - Bilgi "Ahmet sınıfta sürekli ayağa kalkıp dolaşan bir öğrencidir." Bir öğretmen aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirse Ahmet'in derse katılımını en yüksek seviyede sağlar?
25 - Bilgi Sınıfta ortalamanın alanda veya üstünde öğrenciler için gerçekleştirilecek davranış öncelikle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?