Öğretim Yöntem ve Teknikleri Genel Test 5Google'da Ara

"Öğretim Yöntem ve Teknikleri Genel Test 5" adlı testte 20 soru vardır. Kpss Öğretim Yöntem ve Teknikleri kategorisinde yayınlanan teste 5771 kişi bakmış, 1683 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Öğretim Yöntem ve Teknikleri Genel Test 5" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Öğrencinin yeni gelen bilgileri belle­ğindeki eski bilgileriyle ilişkilendirerek uzun süreli belleğe kodlanması hangi öğrenme stratejisi ile ilgilidir?
2 - Bilgi Öğrenmede önemli bir yer tutan bilgi ve kavram haritaları hangi öğrenme stratejisinde kullanılır?
3 - Bilgi Bireyin bir metni çalışırken, yeni ge­len bilgileri eskileriyle ilişkilendirerek olduğu gibi değil, değiştirerek uzun süreli belleğe kodlaması bu öğrenci­nin hangi öğrenme stratejisini kul­landığını gösterir?
4 - Bilgi Bireylerin duyularına gelen uyarımla­rı kısa ve uzun süreli belleğe transfer etmesini ve uzun süreli belleğe işle­mesini sağlayan tekniklere ne denir?
5 - Bilgi Kavram haritaları bir konuyla ilgili kavramların isimlerinin.............. şe­matik olarak gösterilmesidir.
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi tekrar ve gözden geçirme stratejisinin teknik­lerinden değildir?
7 - Bilgi Bilgiler arasında ilişki kurularak ye­niden düzenlemeyi  gerektiren öğ­renme stratejisi hangisidir?
8 - Bilgi Bir öğretmen soruyu sorduktan son­ra eğer öğrenci soruyu cevaplayamazsa, öğretmenin göstermemesi gereken soru sorma davranışı han­gisidir?
9 - Bilgi Bir grup öğrencinin diğer öğrencilere bilgi verdiği, sununun sonunda da dinleyicilerin konuşmacılara konuya ilişkin sorular yönelttiği grup tartış­ması yöntemi aşağıdakilerden han­gisidir?
10 - Bilgi Tam öğrenme modeline göre giriş davranışları aşağıdakilerden hangi­sini kapsamaktadır?
11 - Bilgi Tam öğrenme modeline göre üzerin­de en fazla durulan değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
12 - Bilgi Türkiye'deki üniversiteler ve sorun­ları konusunda öğretmen öğrencile­rine bir film izlettirmektedir. Filmin en ilginç yerinde televizyonu kapatıp bundan sonra neler olabilir? Niçin sorularını sorarak tartışma açmıştır. Daha sonra tartışma sonuçlarını da kullanarak filmin sonuçlarını  gös­termiştir. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem (teknik) hangisidir?
13 - Bilgi Aşağıdaki yöntemlerden hangisi öğ­rencinin bilgisayar kullanım beceri­sini gerektirir?
14 - Bilgi Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması ge­reken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
15 - Bilgi Eleştirilerin yasaklanması, düşünce­lerin teşvik edilmesi, çok sayıda dü­şünce üretiminin amaçlanması ve hayal etmenin sağlanmasına ağırlık veren teknik aşağıdakilerden hangi­sidir?
16 - Bilgi Öğrencilerin derse katılımlarının ve güdülenmelerini arttıran, öğrenmeyi soyutluktan kurtaran, somut ve ya­parak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan teknik hangisidir?
17 - Bilgi  Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin özelliklerinden değildir?
18 - Bilgi Bir öğrencinin bölgelerimizi bilmesi hangi davranışla ilgilidir?
19 - Bilgi Bir öğrencinin kendi diş sağlığına dikkat etmesi hangi davranışla ilgi­dir?
20 - Bilgi Yapay bir ortamda maketler üzerinde çalışmayı gerektiren teknik hangisi­dir?