Öğretim Yöntem ve Teknikleri Genel Test 7

Bilgi
1 - Bilgi Öğrenciler arasında dayanışmayı arttıran, rekabeti ortadan kaldırmayı amaçlayan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi Sınıf huzurunda bir grubun Türkiye'nin Eurovision'a Türkçe şarkıyla, bir grubun İngilizce şarkıyla katılmasını savunduğu öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
3 - Bilgi Bir dersin başında öğretmenin öğrenilecek bilginin öğrencinin ne işine yarayacağını söylemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi Öğrencinin sınıfta öğrendiği bir problem çözme yöntemni karşılaştığı başka bir problemde de kullanabilmesi esasına dayanan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
5 - Bilgi II. Dünya Savaşı sırasında bazı tüccarların karaborsacılık yapmasını karikatürize edebilen öğrencide Gardner'in zekâ türlerinden ençok hangisi baskındır?
6 - Bilgi "Bir elin nesi var, iki elin sesi var." atasözü aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisinin üzerinde durmaktadır?
7 - Bilgi Bir öğretmenin öğrenciye yaptırdığı uygulamalardan hangisinde diğerlerinden daha az kalıcı bir öğrenme gerçekleşir?
8 - Bilgi Bloom'un tam öğrenme modeline göre ders başında öğrenciyi hedeften haberdar etme aşağıdakilerden hangi faaliyeti görür?
9 - Bilgi Altı şapkalı düşünme tekniğinde olaylara duyuşsal bakışı ifade eden şapka aşağıdakilerden hangi renktir?
10 - Bilgi Öğretmenlerin öğrencilere ev ödevi vermesinin en temel sebebi nedir?
11 - Bilgi Bilgisayar dersinde öğretmenin word'de kopyalama yapmayı gösterip, sonra öğrencilerin de yapmasını istemesi aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisine örnektir?
12 - Bilgi Uyum göstermeme ve alışılmamış davranışı gösterme ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
13 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmenin boyutlarından birisi değildir?
14 - Bilgi Takımın bir üyesinin dışan çıkıp bir süre sonra geri döndüğü ve tepkileri dinleyerek konuyu kestirmeye çalıştığı beyin fırtınası türü aşağıdakilerden hangisidir?