Anasayfa

Sınıf Yönetimi Testi

1 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi süre yitimine neden olur?
2 - Bilgi
Öğretmeni sürenin etkin kullanımı konusunda başarısız kılan etken hangisidir?
3 - Bilgi
İstenmeyen davranışı yapan öğrenciyi sınıftan dışarı atan bir öğretmen aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanmaktadır?
4 - Bilgi
Öğrencilerin sorumlu bir insan olması için yetişkinlerin yardımına gereksinimi olduğunu vurgulayan ve bu öğretmene bu yardımı sağlama sorumluluğu veren istenmeyen davranışlara yönelik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
5 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticisinin okul açılmadan önce yapacağı çalışmalar arasında sayılamaz?
6 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sorun davranışları sergileme amaçlarındandır?
7 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi okul çağı çocuğunda görülen uyum ve davranış bozukluklarından değildir?
8 - Bilgi
Sınıfın kendi kendilerini yönetip denetlemelerine olanak sağlayan yönetici tipine ne denilir?
9 - Bilgi
Eğitim ve öğretim etkinliklerini planlama ve yürütme görevini kim üstlenir?
10 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi öğrenci davra-nışının istenmeyen davranış olarak kabul edilmesini sağlayan ölçütlerden değildir?