Sınıf Yönetimi Testi

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi süre yitimine neden olur?
2 - Bilgi Öğretmeni sürenin etkin kullanımı konusunda başarısız kılan etken hangisidir?
3 - Bilgi İstenmeyen davranışı yapan öğrenciyi sınıftan dışarı atan bir öğretmen aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanmaktadır?
4 - Bilgi Öğrencilerin sorumlu bir insan olması için yetişkinlerin yardımına gereksinimi olduğunu vurgulayan ve bu öğretmene bu yardımı sağlama sorumluluğu veren istenmeyen davranışlara yönelik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticisinin okul açılmadan önce yapacağı çalışmalar arasında sayılamaz?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sorun davranışları sergileme amaçlarındandır?
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi okul çağı çocuğunda görülen uyum ve davranış bozukluklarından değildir?
8 - Bilgi Sınıfın kendi kendilerini yönetip denetlemelerine olanak sağlayan yönetici tipine ne denilir?
9 - Bilgi Eğitim ve öğretim etkinliklerini planlama ve yürütme görevini kim üstlenir?
10 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi öğrenci davra-nışının istenmeyen davranış olarak kabul edilmesini sağlayan ölçütlerden değildir?