Ölçme ve Değerlendirme Genel Test 8

Bilgi
1 - Bilgi Madde ayırıcılık indeksi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
2 - Bilgi Aşağıdaki formüllerden hangisiyle madde güçlük derecesi bulunabilir?
3 - Bilgi Madde güçlük indeksi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi medyan için söylenebilir?
5 - Bilgi Bir ölçme aracına çok sayıda soru koymanın amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
6 - Bilgi Bir ölçme aracından elde edilen puanların gerçeği temsil etme düzeyi aşağıdaki kavramlardan en çok hangisiyle ilgilidir?
7 - Bilgi Bir testin güvenirliği, diğer etkenler eşit olmak şartıyla, maddeleri hangi güçlükte seçildiği takdirde en yüksek olur?
8 - Bilgi Bir sınav sonucunun ranjı 10 gibi bir değer bulunmuşsa bu sınıf için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(Not: Sınav 100 Üzerinden değerlendirilmektedir.)
9 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi madde analizi ile ilgili değildir?
10 - Bilgi Bir ölçme işleminden elde edilen o (sıfır) değeri için kesinlik, güvenirlik sözkonusu ise kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir
11 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi değerlendirmedir?
12 - Bilgi Öğretmenin, öğrencilere bildiği sorulara göre puan vermesinde kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?
13 - Bilgi Ölçme değerlendirme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
14 - Bilgi “Değerlendirmede, hakkında karar verilen değere ………, kararı belirleyen değere de ……….. denir.”
Boşluklara uygun düşecek kavramlar, hangileridir?
15 - Bilgi Aşağıdaki ölçek türlerinden hangisinde, ölçülen niteliğin miktarına göre bir puanlama söz konusudur?