Program Geliştirme Genel Test 7

Bilgi
1 - Bilgi Belli bir plân ve programa bağlı olmayan, düzensiz eğitim faaliyetlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi Belli bir plân ve programa bağlı olan fakat okullarda verilmeyen eğitim faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
3 - Bilgi Bir sosyal bilgiler öğretmeninin sosyal bilimler laboratuarını düzenlemesi, küreleri ve haritalan yerleştirmesi ve konunun işlenmesi aşamalan aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanır?
4 - Bilgi Bir öğretmenin derste anlattığı konuyu yaşanılan yörenin özellikleri ile eşleştirdiği özellik aşağıdakilerden hangisidir?
5 - Bilgi Bir öğretmenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine öğretim programında yer vermemesi eğitim programının hangi özelliğinin ihlal edildiğini gösterir?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme yaklaşımlarında bilimsel yaklaşımlar sınıfına girmez?
7 - Bilgi Bir fizik öğretmeninin derslerinde kimya, biyoloji gibi disiplinlerden de faydalanması program tasanm ilkelerinden hangisinin kullanıldığını göstermektedir?
8 - Bilgi İnkılap Tarihi dersinde Trablusgarp Sa-vaşı'nı anlatan bir öğretmenin Osmanlı Tarihi dersine değinerek Osmanlı'nın son dönemleri hakkında bilgi vermesi öğretmenin hangi program tasanm ilkesini kullandığını gösterir?
9 - Bilgi "Bilgilerin kalıcı hale getirilmesi için öğrencinin yaşına ve düzeyine göre tekrarı gereklidir."
diyen bir eğitimci aşağıdaki program tasanm ilkelerinden hangisine vurgu yapmaktadır?
10 - Bilgi Öğrenci merkezli program tasanmlan hangi felsefe akımına dayanır?
11 - Bilgi Öğretmenin ders sunumunda aktif olduğu, dersler arasında ilişki kurulmayan, sözel etkinlikler üzerinde durulan program tasanm modeli aşağıdakilerden hangisidir?
12 - Bilgi I. Mihver dersler merkeze alınır.
II. Diğer dersler mihver derse paralel incelenir.
Yukandaki özellikler aşağıdaki program tasannu modellerinden hangisine aittir?
13 - Bilgi Taba'nın "kişi yaşadığını öğrenir" görüşünü esas alan, öğrenmede öğrencinin aktif olması gerektiğini söyleyen program tasannu modeli aşağıdakilerden hangisidir?
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme çalışma grubunda bulunması gereken bir üye değildir?
15 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme danışma grubu üyelerinden değildir?
16 - Bilgi Program geliştirme sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
17 - Bilgi Program geliştirme amacıyla ihtiyaç belirleme sürecinde en son geliştirilen ve yoğun olarak kullanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
18 - Bilgi Program geliştirirken ihtiyaç saptama aşamasında okul ve eğitim ortamının bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
19 - Bilgi Aşağıdakilerden hangi yaklaşım en kapsamlı program değerlendirme yaklaşımıdır?
20 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde hedefler değerlendirilirken sorulacak sorulardan biri değildir?
21 - Bilgi Öğretimin hedeflerinin öğrenciler tarafından kazanılıp-kazanılamadığını belirlemede ve hedefleri öğrencide gözlemede kullanılacak ifade aşağıdakilerden hangisidir?
22 - Bilgi Bir disiplin ya da çalışma alanında öğrenciye kazandınlması gereken özellikler aşağıdakilerden hangi hedef grubuna girer?
23 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi bilişsel hedefe uygun bir davranış değildir?
24 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal hedefe uygun bir davranış değildir?
25 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi devinimsel hedefe uygun bir davranış değildir?