Program Geliştirme Genel Test 7Google'da Ara

"Program Geliştirme Genel Test 7" adlı testte 25 soru vardır. Kpss Program Geliştirme kategorisinde yayınlanan teste 14522 kişi bakmış, 4686 kişi ise testi çözmüştür. Testte 2 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Program Geliştirme Genel Test 7" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Belli bir plân ve programa bağlı olmayan, düzensiz eğitim faaliyetlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi Belli bir plân ve programa bağlı olan fakat okullarda verilmeyen eğitim faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
3 - Bilgi Bir sosyal bilgiler öğretmeninin sosyal bilimler laboratuarını düzenlemesi, küreleri ve haritalan yerleştirmesi ve konunun işlenmesi aşamalan aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanır?
4 - Bilgi Bir öğretmenin derste anlattığı konuyu yaşanılan yörenin özellikleri ile eşleştirdiği özellik aşağıdakilerden hangisidir?
5 - Bilgi Bir öğretmenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine öğretim programında yer vermemesi eğitim programının hangi özelliğinin ihlal edildiğini gösterir?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme yaklaşımlarında bilimsel yaklaşımlar sınıfına girmez?
7 - Bilgi Bir fizik öğretmeninin derslerinde kimya, biyoloji gibi disiplinlerden de faydalanması program tasanm ilkelerinden hangisinin kullanıldığını göstermektedir?
8 - Bilgi İnkılap Tarihi dersinde Trablusgarp Sa-vaşı'nı anlatan bir öğretmenin Osmanlı Tarihi dersine değinerek Osmanlı'nın son dönemleri hakkında bilgi vermesi öğretmenin hangi program tasanm ilkesini kullandığını gösterir?
9 - Bilgi "Bilgilerin kalıcı hale getirilmesi için öğrencinin yaşına ve düzeyine göre tekrarı gereklidir."
diyen bir eğitimci aşağıdaki program tasanm ilkelerinden hangisine vurgu yapmaktadır?
10 - Bilgi Öğrenci merkezli program tasanmlan hangi felsefe akımına dayanır?
11 - Bilgi Öğretmenin ders sunumunda aktif olduğu, dersler arasında ilişki kurulmayan, sözel etkinlikler üzerinde durulan program tasanm modeli aşağıdakilerden hangisidir?
12 - Bilgi I. Mihver dersler merkeze alınır.
II. Diğer dersler mihver derse paralel incelenir.
Yukandaki özellikler aşağıdaki program tasannu modellerinden hangisine aittir?
13 - Bilgi Taba'nın "kişi yaşadığını öğrenir" görüşünü esas alan, öğrenmede öğrencinin aktif olması gerektiğini söyleyen program tasannu modeli aşağıdakilerden hangisidir?
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme çalışma grubunda bulunması gereken bir üye değildir?
15 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme danışma grubu üyelerinden değildir?
16 - Bilgi Program geliştirme sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
17 - Bilgi Program geliştirme amacıyla ihtiyaç belirleme sürecinde en son geliştirilen ve yoğun olarak kullanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
18 - Bilgi Program geliştirirken ihtiyaç saptama aşamasında okul ve eğitim ortamının bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
19 - Bilgi Aşağıdakilerden hangi yaklaşım en kapsamlı program değerlendirme yaklaşımıdır?
20 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde hedefler değerlendirilirken sorulacak sorulardan biri değildir?
21 - Bilgi Öğretimin hedeflerinin öğrenciler tarafından kazanılıp-kazanılamadığını belirlemede ve hedefleri öğrencide gözlemede kullanılacak ifade aşağıdakilerden hangisidir?
22 - Bilgi Bir disiplin ya da çalışma alanında öğrenciye kazandınlması gereken özellikler aşağıdakilerden hangi hedef grubuna girer?
23 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi bilişsel hedefe uygun bir davranış değildir?
24 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal hedefe uygun bir davranış değildir?
25 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi devinimsel hedefe uygun bir davranış değildir?