Anasayfa

Kpss Rehberlik Testi

1 - Bilgi
Öğrencisinin mesleki gelişimine yardım isteyen bir öğretmenin sahip olabileceği görüşlerden hangisi mesleki rehberlik anlayışına uygun değildir?
2 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi PDR'de kendini gerçekleştirmeyi amaçlamaya uygun bir seçenektir?
3 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik tanımındaki ortak öğelerden birisi değildir?
4 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçlarından birisi değildir?
5 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan öğrenciye yönelik rehberlik hizmeti değildir?
6 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik anlayışının özelliği değildir?
7 - Bilgi
Sosyometri tekniği uygulandıktan sonra oluşturulan sosyogram'dan aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
8 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi rehberlikle ilgili olarak doğrudur?
9 - Bilgi
Bir psikolojik danışmanın hangisi yapması yanlış olur?
10 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ilkelerinden değildir?
11 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ilkelerini açıklayan doğru bir ifade değildir?
12 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi mesleki gelişim kapsamı dışındadır?
13 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik servisi için düşünülen yanlış bir düşüncedir?
14 - Bilgi
Rehberliğin görevlerinden hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?
15 - Bilgi
Aşağıda belirtilenlerden hangisi rehberlik anlayışına ters düşer?
16 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik servisinin görevlerinden birisi değildir?
17 - Bilgi
Aşağıdaki örneklerden hangisi kişisel rehberlik kapsamına girer?
18 - Bilgi
Uyumsuz davranışları ile sınıfın huzurunu bozan, dersin işlenmesine engel olan bir öğrenciye öğretmenin yapması gereken ilk iş nedir?
19 - Bilgi
Bireysel olarak uygulanan rehberlik hizmeti daha çok hangi etkinlik boyutunda yoğunlaşmaktadır?
20 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim okulunda rehberlik rehberlik servisinin hizmet alanlarından biridir?
21 - Bilgi
Yönlendirme ile ilgili rehberlik etkinlikleri hangi öğretim basamağında daha çok önem kazanır?
22 - Bilgi
Öğrenci zihinsel bir geriliği olmamasına rağmen derslerinde başarısızsa, verimli ders çalışmayı bilmiyorsa veya zamanı etkin bir şekilde kullanamıyorsa öğrenciye verilecek rehberlik hizmeti hangi gruba girer?
23 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan öğrenciye dönük hizmet alanlarından biri değildir?
24 - Bilgi
Bir öğrenci rehberlik servisine gelerek hangi mesleği seçeceği konusunda kararsızlık içinde olduğunu söylemektedir. Rehberlik servisinin ilk yapması gereken hizmet nedir?
25 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi rehber öğretmenin görevlerinden değildir?