Kpss Rehberlik TestiGoogle'da Ara

"Kpss Rehberlik Testi" adlı testte 25 soru vardır. Kpss Rehberlik kategorisinde yayınlanan teste 20037 kişi bakmış, 7996 kişi ise testi çözmüştür. Testte 3 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Kpss Rehberlik Testi" adlı testin zorluk seviyesi Kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Öğrencisinin mesleki gelişimine yardım isteyen bir öğretmenin sahip olabileceği görüşlerden hangisi mesleki rehberlik anlayışına uygun değildir?
2 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi PDR'de kendini gerçekleştirmeyi amaçlamaya uygun bir seçenektir?
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi rehberlik tanımındaki ortak öğelerden birisi değildir?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçlarından birisi değildir?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi doğrudan öğrenciye yönelik rehberlik hizmeti değildir?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik anlayışının özelliği değildir?
7 - Bilgi Sosyometri tekniği uygulandıktan sonra oluşturulan sosyogram'dan aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
8 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi rehberlikle ilgili olarak doğrudur?
9 - Bilgi Bir psikolojik danışmanın hangisi yapması yanlış olur?
10 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ilkelerinden değildir?
11 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ilkelerini açıklayan doğru bir ifade değildir?
12 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi mesleki gelişim kapsamı dışındadır?
13 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi rehberlik servisi için düşünülen yanlış bir düşüncedir?
14 - Bilgi Rehberliğin görevlerinden hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?
15 - Bilgi Aşağıda belirtilenlerden hangisi rehberlik anlayışına ters düşer?
16 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi rehberlik servisinin görevlerinden birisi değildir?
17 - Bilgi Aşağıdaki örneklerden hangisi kişisel rehberlik kapsamına girer?
18 - Bilgi Uyumsuz davranışları ile sınıfın huzurunu bozan, dersin işlenmesine engel olan bir öğrenciye öğretmenin yapması gereken ilk iş nedir?
19 - Bilgi Bireysel olarak uygulanan rehberlik hizmeti daha çok hangi etkinlik boyutunda yoğunlaşmaktadır?
20 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim okulunda rehberlik rehberlik servisinin hizmet alanlarından biridir?
21 - Bilgi Yönlendirme ile ilgili rehberlik etkinlikleri hangi öğretim basamağında daha çok önem kazanır?
22 - Bilgi Öğrenci zihinsel bir geriliği olmamasına rağmen derslerinde başarısızsa, verimli ders çalışmayı bilmiyorsa veya zamanı etkin bir şekilde kullanamıyorsa öğrenciye verilecek rehberlik hizmeti hangi gruba girer?
23 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi doğrudan öğrenciye dönük hizmet alanlarından biri değildir?
24 - Bilgi Bir öğrenci rehberlik servisine gelerek hangi mesleği seçeceği konusunda kararsızlık içinde olduğunu söylemektedir. Rehberlik servisinin ilk yapması gereken hizmet nedir?
25 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi rehber öğretmenin görevlerinden değildir?