Anasayfa

Rehberlik Genel Test 2

1 - Bilgi
Bireylerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetlerine ne ad verilir?
2 - Bilgi
Başarıyı engelleyen etmenleri azaltma yada ortadan kaldırma çabaları hangi tür rehberlik hizmeti olarak kabul edilir?
3 - Bilgi
Bireylerin duygusal, sosyal ve kişiler arası uyumsuzluklarına yardım eden rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi
Öğrencinin okul yaşamı ile mesleki yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlamada hangi tür rehberlik hizmeti sunulmuş olur?
5 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi ‘’Hizmet alanlarına göre rehberlik’’ çeşitlerinden değildir?
6 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi işlevine göre rehberlik hizmetlerinden değildir?
7 - Bilgi
Rehber öğretmenin koordinatörlüğünde sınıflarda sınıf rehber öğretmenleri tarafından yapılan daha çok eğitsel rehberlik etkinliklerinin yapıldığı rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
8 - Bilgi
Bireyin kimlik bütünlüğünü kazanması, ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi sağlıklı mesleki seçimler yapabilmesi için yapılan yardımları kapsayan rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
9 - Bilgi
Disiplinsizlik ve uyumsuzluk gibi problemleri önceden görüp önlem alma işlemine göre rehberlik hizmetlerinden hangisidir?
10 - Bilgi
Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitsel kararlar vermesi ve seçim yapması hangi rehberlik çeşidi içerisinde verilen yardımdır?