Rehberlik Genel Test 2

Bilgi
1 - Bilgi Bireylerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetlerine ne ad verilir?
2 - Bilgi Başarıyı engelleyen etmenleri azaltma yada ortadan kaldırma çabaları hangi tür rehberlik hizmeti olarak kabul edilir?
3 - Bilgi Bireylerin duygusal, sosyal ve kişiler arası uyumsuzluklarına yardım eden rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi Öğrencinin okul yaşamı ile mesleki yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlamada hangi tür rehberlik hizmeti sunulmuş olur?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi ‘’Hizmet alanlarına göre rehberlik’’ çeşitlerinden değildir?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi işlevine göre rehberlik hizmetlerinden değildir?
7 - Bilgi Rehber öğretmenin koordinatörlüğünde sınıflarda sınıf rehber öğretmenleri tarafından yapılan daha çok eğitsel rehberlik etkinliklerinin yapıldığı rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
8 - Bilgi Bireyin kimlik bütünlüğünü kazanması, ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi sağlıklı mesleki seçimler yapabilmesi için yapılan yardımları kapsayan rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
9 - Bilgi Disiplinsizlik ve uyumsuzluk gibi problemleri önceden görüp önlem alma işlemine göre rehberlik hizmetlerinden hangisidir?
10 - Bilgi Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitsel kararlar vermesi ve seçim yapması hangi rehberlik çeşidi içerisinde verilen yardımdır?