Rehberlik Genel Test 3

Bilgi
1 - Bilgi Rehberlik programının geliştirilmesinden ve uygulanmasından birinci derecede sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin görevleri arasında değildir?
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin rehberlik ve psikolojik danışmaya ilişkin görevleri ile ilgili olarak yanlıştır?
4 - Bilgi Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Okullarda bulunan psikolojik danışmanın görevleri arasında yer almaz?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme kurulu üyeleri arasında yer almaz?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzman personeli arasında yer almaz?
7 - Bilgi Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında en üst organizasyon birimi aşağıdakilerden hangisidir.?
8 - Bilgi Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında en alt organizasyon birimi aşağıdakilerden hangisidir?
9 - Bilgi Sınıfta sorun yaşayan öğrencilerin eğitsel tanı ve yönlendirilmesi amacıyla sınıf öğretmenlerinin rehberlik servisi iş birliği ile okuldan direkt sevk ettikleri kurum hangisidir?
10 - Bilgi Okuldaki rehberlik servislerinin koordineli çalıştıkları kurum aşağıdakilerden hangisidir?
11 - Bilgi Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemidir.Bu sistemin merkezinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
12 - Bilgi ’’Okulun rehberlik hizmetleri programından yararlanarak sorumluluğunda bulunan sınıfın rehberlik programını hazırlar ve uygular’’Sözü edilen rehberlik sorumlusu kimdir?
13 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ile sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri arasında benzer noktadır?
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun görevleri arasında yer almaz?
15 - Bilgi Psikolojik danışmanı bulunmayan okullarda komisyona katılmak üzere ‘’uzman’’ istenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
16 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün rehberliğe ilişkin görevleri arasında yer almaz?