Anasayfa

Rehberlik Karma Test 2

1 - Bilgi
Teknik, yöntem, strateji kavralarını hiyerarşik sıralaması en üstten alta doğru nasıl sıralanır?
2 - Bilgi
Bir dersin öğretim yönteminin seçilmesine yön veren en temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?
3 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi tümüyle öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren öğretme yaklaşımıdır?
4 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin problemi çözerken tarihi bir tarihçi gibi coğrafyayı bir coğrafyacı gibi çalıştığı, ilke ve genellemeleri kendisinin bulduğu öğretme stratejisidir?
5 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin düzenlenmiş, sıralanmış olmasını gerektiren, öncelikle genel ilke ve kavramların verildiği, ardından ayrıntılı bilgilerin kazandırıldığı öğretme stratejisidir.
6 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici ve öğretmenin temel görevlerinin öğrenciyi yönlendirmek olduğu öğretme stratejisidir?
7 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi öğretimin öğrencilerin merakını uyandırıcı bir problemle başlatıldığı, problemin öğrencinin merakını sürekli tutacak ve başarma duygusunu doyuracak derecede olduğu öğretme stratejisidir?
8 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin özelliklerinden biri değildir?
9 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin sınırlılıklarındandır?
10 - Bilgi
Hedeflere ulaşmak için planlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenecek yola ne denir?
11 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi öğretme stratejilerinden biridir?
12 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin özelliklerindendir?
13 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminde dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
14 - Bilgi
Sırasıyla ‘Buluş, Sunuş, Araştırma’ stratejileri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
15 - Bilgi
Açıklayıcı yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği öğretme stratejisi Aşağıdakilerden hangisidir?
16 - Bilgi
Belli bir problemle ilgili verileri toplayıp, analiz ederek soyutlamalara ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?