Anasayfa

Rehberlik Karma Test 3

1 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, öğrenci kişilik hizmetlerini en iyi tanımlar?
2 - Bilgi
"Çağdaş öğretim kurumlarında neden rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulur?" sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisi verilmez?
3 - Bilgi
Okullarda öğrencilerin akademik bilgi yönünden geliştirilmeleri, belli hedefler doğrultusunda tecrübe ve bilgi aktarımının gerçekleştirildiği süreç, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
4 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmekte olan bireylere ait özelliklerden değildir?
5 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetleri ilkelerinden değildir?
6 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yer almaz?
7 - Bilgi
Okulda gerçekleştirilecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eşgüdümü, uygulanması ile ilgili çalışmalar psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri okul yürütme komisyonunca gerçekleştirilir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu komisyonun üyesi değildir?
8 - Bilgi
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sadece okullarda sunulan bir hizmet olmayıp, günümüzde eğitim-öğretim kurumları dışında pek çok alanda da hizmet vermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi PDR hizmetlerinin yaygınlaşmasında etkili bir neden değildir?
9 - Bilgi
Okul rehberlik hizmetlerinin merkezinde yer alan hizmet alanı aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi
Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetlerinin en yaygın olduğu kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
11 - Bilgi
Örgün eğitim kurumlarında yer alan rehberlik hizmetlerinin sağlıklı işleyişi açısından fiziksel ortam ve donanım açısından ihtiyaçların giderilmesi, imkanların sunulması görevi kime aittir?
12 - Bilgi
İl düzeyinde uygulanacak rehberlik hizmetleri yıllık çalışma planı Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürlüğü’nce okullara gönderilir. Her okul, bu planı taslak olarak kullanıp, üzerinde değişiklikler yaparak kendi okuluna ait yıllık çalışma planını hazırlar. Okulların, kendi planlarının kendileri tarafından hazırlamaları gereği aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanabilir?
13 - Bilgi
“Bireyin özelliği ne olursa olsun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde birey önemlidir" ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
14 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi sınıf - öğretim ortamını olumsuz yönde etkiler? 
15 - Bilgi
İlköğretim döneminde çocukların meslek seçimi konusunda çalışma yapacak bir öğretmen, öğrencilerin öncelikle hangi özelliğini ortaya çıkarmalıdır?
16 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, mesleki rehberlik uygulamaları içinde yer almaz?
17 - Bilgi
Rehberlik hizmetlerini profesyonel bir şekilde sürdürmeye çalışan bir psikolojik danışman, görüşme 7 danışmaya gelen bir öğrencileri daha iyi anlayabilmek için objektif bir şekilde kendini onun yerine koyarak, onun hissettiklerini anlamaya çalışmaktadır. Bu durumda kullanılan terapötik iletişim kavramı aşağıdakilerden hangisidir?