Rehberlik Karma Test 3

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, öğrenci kişilik hizmetlerini en iyi tanımlar?
2 - Bilgi "Çağdaş öğretim kurumlarında neden rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulur?" sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisi verilmez?
3 - Bilgi Okullarda öğrencilerin akademik bilgi yönünden geliştirilmeleri, belli hedefler doğrultusunda tecrübe ve bilgi aktarımının gerçekleştirildiği süreç, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmekte olan bireylere ait özelliklerden değildir?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetleri ilkelerinden değildir?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yer almaz?
7 - Bilgi Okulda gerçekleştirilecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eşgüdümü, uygulanması ile ilgili çalışmalar psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri okul yürütme komisyonunca gerçekleştirilir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu komisyonun üyesi değildir?
8 - Bilgi Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sadece okullarda sunulan bir hizmet olmayıp, günümüzde eğitim-öğretim kurumları dışında pek çok alanda da hizmet vermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi PDR hizmetlerinin yaygınlaşmasında etkili bir neden değildir?
9 - Bilgi Okul rehberlik hizmetlerinin merkezinde yer alan hizmet alanı aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetlerinin en yaygın olduğu kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
11 - Bilgi Örgün eğitim kurumlarında yer alan rehberlik hizmetlerinin sağlıklı işleyişi açısından fiziksel ortam ve donanım açısından ihtiyaçların giderilmesi, imkanların sunulması görevi kime aittir?
12 - Bilgi İl düzeyinde uygulanacak rehberlik hizmetleri yıllık çalışma planı Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürlüğü’nce okullara gönderilir. Her okul, bu planı taslak olarak kullanıp, üzerinde değişiklikler yaparak kendi okuluna ait yıllık çalışma planını hazırlar. Okulların, kendi planlarının kendileri tarafından hazırlamaları gereği aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanabilir?
13 - Bilgi “Bireyin özelliği ne olursa olsun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde birey önemlidir" ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi sınıf - öğretim ortamını olumsuz yönde etkiler? 
15 - Bilgi İlköğretim döneminde çocukların meslek seçimi konusunda çalışma yapacak bir öğretmen, öğrencilerin öncelikle hangi özelliğini ortaya çıkarmalıdır?
16 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, mesleki rehberlik uygulamaları içinde yer almaz?
17 - Bilgi Rehberlik hizmetlerini profesyonel bir şekilde sürdürmeye çalışan bir psikolojik danışman, görüşme 7 danışmaya gelen bir öğrencileri daha iyi anlayabilmek için objektif bir şekilde kendini onun yerine koyarak, onun hissettiklerini anlamaya çalışmaktadır. Bu durumda kullanılan terapötik iletişim kavramı aşağıdakilerden hangisidir?