Anasayfa

Rehberlik Karma Test

1 - Bilgi
Sadece belirli birey yada grup içindeki bireylerin yine belirli davranışlarını gözlemek amacı ile yapılan gözleme ne ad verilir?
2 - Bilgi
Öğrencilerin yaşadığı problemleri belirlemek amacı ile okullarda uygulanan anket aşağıdakilerden hangisidir?
3 - Bilgi
Bir bireyin tüm yönleri ile ayrıntılı bir şekilde incelendiği teknik hangisidir?
4 - Bilgi
Okullarda uygulanan, bir grup içinde bulunan bireyler arasındaki toplumsal ilişkileri inceleyip ortaya çıkarmaya yarayan tekniğe ne ad verilir?
5 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangileri öğrencilerin kendileri hakkındaki bilgileri yine kendilerinin yazarak serbestçe rapor etmesi tekniğidir?
6 - Bilgi
Bir bireyin davranışlarını daha iyi anlamak ve yorumlamak amacı ile bir grup danışmanın bir araya geldiği toplantıya ne ad verilir?
7 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi kişilik testi değildir?
8 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılan kendini anlatma tekniklerinden değildir?
9 - Bilgi
Gözlem sonuçlarının objektif bir şekilde kaydedilmesi amacı ile geliştirilmiş olan formun adı nedir?
10 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendini oynadığı duygu, düşünce, tavır, korku, çatışma ve algılarını oyun içinde anlattığı tekniktir?
11 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinde kullanılan etkileşime dayalı tekniklerden değildir?
12 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi gözleme dayalı rehberlik ve psikolojik danışma tekniğidir?
13 - Bilgi
Danışanın problemi ile ilgili olarak okumasını ve daha çok bilinçlenmesini sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
14 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanımanın temel ilkelerinden değildir?
15 - Bilgi
Kişiliğin daha çok kişisel , sosyal nitelikleri ve uyum düzeylerini ölçmeye yarayan test türü aşağıdakilerden hangisidir?
16 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi bireyin başkaları tarafından incelenmesi yoluyla bilgi sağlayan araçlarından değildir?
17 - Bilgi
Bir kimsenin veya bir kümenin nelere ne derece önem verdiğini saptamaya yarayan test türü aşağıdakilerden hangisidir?
18 - Bilgi
Bireyde gözlenen özelliklerin ne derece olduğunu gösteren ve verileri sayısal olarak ifade eden teknik aşağıdakilerden hangisidir?
19 - Bilgi
Sınıf ortamında öğrenciyi tanımaya yönelik en önemli görev kime düşer?
20 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi gözleme dayalı tekniklerden değildir?