Atatürk İlkeleri Konu Testi - 1Google'da Ara

"Atatürk İlkeleri Konu Testi - 1" adlı testte 10 soru vardır. Ygs Sosyal Bilgiler ve Kpss Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 31126 kişi bakmış, 9340 kişi ise testi çözmüştür. Testte 5 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Atatürk İlkeleri Konu Testi - 1" adlı testin zorluk seviyesi Kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi I. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
II. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
III. Halifeliğin kaldırılması
Yukarıda sıralanan inkılâplardan hangileri Milli­yetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?
2 - Bilgi "Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanı­na hâkim olunamaz."
Atatürk'ün bu sözleri, O'nun daha çok hangi özelliğini yansıtır?
3 - Bilgi - İnsanlara inanç ve vicdan hürriyeti sağlar.
- "Akılcılık ve Bilimsellik" bütünleyici ilkesidir.
- Medreselerin kapatılması, halifeliğin kaldırılması bu ilke doğrultusunda yapılan inkılâplardır.
Yukarıda özellikleri verilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi - Saltanatın kaldırılması
- Türk Tarih Kurumu'nun açılması
- Medreselerin kapatılması
- Kadınlara siyasi hakların verilmesi
Yukarıda verilen inkılâplar ilgili oldukları ilkeler ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dı­şarıda kalır?
5 - Bilgi - Etibank'ın kurulması
- Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün açılması
- I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nın hazırlanması
Yukarıda verilen inkılâplar hangi ilke doğrultu­sunda gerçekleştirilmiştir?
6 - Bilgi "Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde baş­lıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek ba­ğımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır."
Atatürk'ün bu sözleri daha çok hangi ilkesi ile ilgilidir?
7 - Bilgi Zafer, "Zafer benimdir." diyenlerindir. Başarı ise; "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başar­dım" diyebilenindir.
Atatürk'ün bu sözü, O'nun daha çok hangi özel­liğini yansıtmaktadır?
8 - Bilgi "Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alan­larında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz."
Atatürk'ün bu sözleri daha çok aşağıdaki ilke­lerden hangisi ile ilgilidir?
9 - Bilgi - Dışa bağımlılığı azaltarak, halkın ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmıştır.
- Bu ilke doğrultusunda I. Beş Yıllık Kalkınma Pla­nı hazırlanmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi "Türk Milleti'nin kuruluşunda etkili olduğu görülen tabii gerçekler şunlardır:
- Siyasi varlıkta birlik
- Dil birliği
- Yurt birliği
- Tarihi yakınlık
- Ahlaki yakınlık
Atatürk'ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden han­gisi ile ilgilidir?