"Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri I" adlı testte 12 soru vardır. Ygs Sosyal Bilgiler, TYT Sosyal Bilgiler ve Kpss Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 7375 kişi bakmış, 1773 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri I" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri IGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik hayatını şekillendiren şehirler Selanik ve Manastır olmuştur.
Balkanların merkezi kabul edilen bu iki önemli şehrin;
I. Kozmopolit yapıda olmaları
II. Avrupa’daki gelişme ve düşüncelerin etkisinin daha önce hissedilmesi
III. Siyasi örgütlenmelerin merkezi olması
verilen özelliklerinden hangileri bu durum üzerinde etkili olmuştur?
Boş Bırak
2 - Bilgi Osmanlı Devleti’nin batıcılık fikri etrafında ülkesini kurtarma çabası başarısız olmuş ancak yine aynı metotla Mustafa Kemal yeni bir ülke kurmuştur.
Mustafa Kemal’in bu başarısı aşağıdakilerden hangisi ile daha doğru açıklanabilir?
Boş Bırak
3 - Bilgi Yeni Türk Devleti’ndeki;
I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
II. Soyadı Kanunu’nun kabulü
III. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun Çıkartılması
gelişmeler Halkçılık, Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik ilkeleri ile ilişkileri bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?
Halkçılık Milliyetçilik Cumhuriyetçilik
Boş Bırak
4 - Bilgi Atatürk “… ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.” demiştir.
Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
Boş Bırak
5 - Bilgi Aşağıda verilen inkılaplar ve yapıldıkları alanlar ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
İnkılap Alan
Boş Bırak
6 - Bilgi Atatürk “Hayır ne komünizm ne de faşizm. Bu iki yabancı ideoloji de memleketimizin gerçeklerine ve karakterine asla uymaz. Demokrasi ama hayalci olmayan, gerçekçi demokrasi benim karakterime, yaradılışıma en uygun rejimdir.”demiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözüne göre;
I. Yabancı devletlerin siyasi ideolojilerinden etkilen- mediği
II. Milli iradeyi önemsediği
III. Dogmatik siyasi akımları desteklediği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin özelliklerindenden biri değildir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Atatürkçü düşünce sisteminin temel esasları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?
Boş Bırak
9 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan biri değildir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Atatürk “… gelişi güzel bir yabancı kültür, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin karakteridir” demiştir.
Atatürk’ün bu sözlerinin;
I. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
II. Türk Dil Kurumu’nun kurulması
III. Belleten Dergisi’nin yayınlanması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
Boş Bırak
11 - Bilgi “Vatanımız, Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde varlıklarını koruyan eserleri ile yaşadığı bugünkü siyasi sınırlarımız içindeki yurttur. Vatan hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir kütledir.”
Mustafa Kemal bu ifadesi ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
Boş Bırak
12 - Bilgi Mustafa Kemal “…Türkiye büyük ve önemli bir çaba harcıyor. Çünkü savunduğu, bütün haksızlığa uğramış milletlerin, bütün doğunun davasıdır.’’ demiştir
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü Türk inkılabının hangi yönünü ortaya koymaktadır?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.