Anasayfa

Kpss Genel Tarih Testi 5

1 - Bilgi
I. Dünya savaşında, İngilizlerin petrol sahalarını ele geçirmek amacıyla kurduğu cephe hangisidir?
2 - Bilgi
Osmanlılar, Oğuzların hangi boyuna mensuptur?
3 - Bilgi
Osmanlılarda Müslümanların ödediği ürün vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi
Osmanlı Devleti`ne halifelik hangi padişah zamanında gelmiştir?
5 - Bilgi
Birinci Dünya Savaşı`nın uzamasına aşağıdaki cephelerden hangisinin neden olduğu söylenebilir?
6 - Bilgi
Misak-ı Milli belgesinde politik, ekonomik ve mali gelişmemizi köstekleyen ve hukuk alanında hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı. Bu hükümle, aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?
7 - Bilgi
Lale Devrinin padişahı kimdir?
8 - Bilgi
Orhun Yazıtları aşağıdaki Türk topluluklarının hangisi tarafından dikilmiştir?
9 - Bilgi
Hangisi milli birlik ve beraberlik açısından, I. Dünya savaşında olumsuz etki yaptığı halde Kurtuluş Savaşında olumlu etki yapmıştır?
10 - Bilgi
Osmanlı Devletinde ilk akçe, hangi padişah zamanında basılmıştır?