Kpss Tarih Basit Test 4

Bilgi
1 - Bilgi Pasinler Savaşı hangi devletler arasında olmuştur?
2 - Bilgi Anadolu`da işgale karşı ilk protesto mitingi nerede yapılmıştır?
3 - Bilgi Aşağıdaki hangi Moğol devleti İslamiyeti kabul etmemiştir?
4 - Bilgi Kurtuluş Savaşı döneminde, İstiklal Mahkemeleri Büyük Millet Meclisi`nin salt çoğunluğunun oyu ile milletvekilleri arasından üç üye seçilerek kurulurdu. Bu kuruluş biçimi TBMM`nin o dönemdeki yetkilerinden hangisiyle ilgilidir?
5 - Bilgi Kapitülasyonlar ilk kime uygulanmıştır?
6 - Bilgi I. Mehmed`in Fetret Devri`ne son vermesi, bu padişahın nasıl nitelendirilmesine neden olmuştur?
7 - Bilgi Hangi destan Göktürklerin ilk zamanlarını konu edinir?
8 - Bilgi Kitab-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı) hangi Osmanlı denizcisinin eseridir?
9 - Bilgi "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" hükmü ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır?
10 - Bilgi Son Osmanlı sadrazamı kimdir?