Kpss Tarih Bilgi Testi 2

Bilgi
1 - Bilgi Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasına Lale Devri denir. Bu devir, yenilikçi özelliği ile bilinir. Aşağıdakilerden hangisi bu devirde yapılan yenilik hareketlerinden birisi değildir?
2 - Bilgi Osmanlı İmparatorluğu İkinci Balkan Savaşında, hangi ülkeye karşı savaşmıştır?
3 - Bilgi Hangisi 1960`taki ihtilalden sonra idam edilen siyasetçilerimizden biri değildir?
4 - Bilgi I. İnönü Muharebesi sırasında Türk ordusunu zor duruma düşüren isyan aşağıdakilerden hangisidir?
5 - Bilgi Mustafa Kemal ve Kuvvay-i Milliye hareketine karşı en sert şekilde mücadele eden Osmanlı Sadrazamı kimdir?
6 - Bilgi Frigya uygarlığının başkenti hangisidir?
7 - Bilgi Türk toplumunda din ve vicdan hürriyetini koruyarak inanç farklılıklarının düşmanlığa dönüşmesini engelleyen ilke hangisidir?
8 - Bilgi M.Ö. 10. yüzyılda yaşamış Süleyman, hangi topluluğun ünlü bir hükümdarıdır?
9 - Bilgi Osmanlıda ordu hizmetinde kullanılan paralı Hıristiyan askerlere ne ad verilirdi?
10 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan bir antlaşmadır?