Kpss Tarih Bilgi Testi 3

Bilgi
1 - Bilgi Bursa, hangi hükümdar zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır?
2 - Bilgi Osmanlı Devleti`nde getirdiği yasaklarla tanınan padişah kimdir?
3 - Bilgi Parayı bulup ilk kullanan uygarlık hangisidir?
4 - Bilgi İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda, ilkçağ sona ermiş ortaçağ başlamış, Derebeylik rejimi kurulmuştur?
6 - Bilgi İlk Türk donanmasını kuran denizci kimdir?
7 - Bilgi İstanbul, Osmanlı İmparatorluğunun kaçıncı başkentidir?
8 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşına katılan İtilaf devletlerinden biridir?
9 - Bilgi Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece, ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi Atatürk’ün “Hayatta En hakiki mürşit ilimdir” (Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir) sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilişkilidir?
11 - Bilgi General Robert Edward Lee, A.B.D. İç Savaşında hangi orduları yönetmiştir?
12 - Bilgi 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğunu destekleme kalkındırma görünümü altında, Osmanlılar üzerindeki etkinliğini giderek artıran devlet aşağıdakilerden hangisidir?
13 - Bilgi Anadolu Hisarını hangi padişah yaptırmıştır?
14 - Bilgi Ünlü Normandiya Çıkartması hangi savaş sırasında yapılmıştır?
15 - Bilgi Faysal, 1921 yılında hangi devletin kralı seçilmiştir?
16 - Bilgi Eski Türklerde ölüyü gömme törenine ne ad verilirdi?
17 - Bilgi Ülkemizde huzur, güvenlik dirlik ve düzeni sağlamaya çalışan polise yasa ile bazı yetkiler tanınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, bu amacını gerçekleştirmesi için polise tanınan yetkilerden biri değildir?
18 - Bilgi Türkiye`nin ilk partisi aşağıdakilerden hangisidir?
19 - Bilgi Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra Niğde, Konya ve İçel çevresinde kurulan Türk beyliği hangisidir?
20 - Bilgi İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?