Kpss Tarih Bilgi Testi 4

Bilgi
1 - Bilgi NATO hangi yılda kurulmuştur?
2 - Bilgi Türk-İslam uygarlığında hangisinin yasaklanması oymacılık, nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesine etkili olmuştur?
3 - Bilgi Hangi şair hiciv yazmayacağı sözünü tutmadığı için öldürtülmüştür?
4 - Bilgi Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde İslamcılık ve Osmanlıcılık anlayışları etkilerini yitirirken yeni bir anlayış güç kazanmıştır. Bu yeni anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
5 - Bilgi II. Dünya Savaşı sırasında, Almanyanın yanında yer alarak A.B.D.nin Pasifik Okyanusundaki donanmasına saldıran Asya ülkesi hangisidir?
6 - Bilgi Osmanlı Develtinde padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan olan asker ocaklarına ne denir?
7 - Bilgi Osmanlı padişahlarından II. Adülhamit kaç yıl tahtta kalmıştır?
8 - Bilgi Atatürke gazi ünvanı ve mareşal rütbesi hangi savaş sonunda verildi?
9 - Bilgi Barbaros Hayrettin Paşanın asıl ası nedir?
10 - Bilgi Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi yıl mezun olmuştur?