Kpss Tarih Genel 7

Bilgi
1 - Bilgi Osmanlı İmparatorluğunda belirli görev ve hizmet karşılığı olarak kişilere verilen araziye ne denir?
2 - Bilgi Fetret Devri hangi savaştan sonra başlamıştır?
3 - Bilgi Osmanlı tarihinin ilk camisi nerededir?
4 - Bilgi Osmanlı Devleti`nde şer`i hukuk kuralları hangisine dayanmaktadır?
5 - Bilgi Başlangıç olarak Hz. Muhammed`in Mekke`den Medine`ye hicret ettiği 622 yılını kabul eden takvim hangisidir?
6 - Bilgi Selçuklularda medreselerde eğitim hangi dilde yapılırdı?
7 - Bilgi Atatürk 19 Mayıs 1919`da Samsun`dan sonra nereye gitmiştir?
8 - Bilgi 1 Ağustos 1914 yılında hangi ülke Rusya`ya karşı savaş ilan etmiştir?
9 - Bilgi Saltanat ne zaman kaldırılmıştır?
10 - Bilgi Hangisi Friglerin başkentidir?
11 - Bilgi I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı devleti, itilaf devletleri ile hangi antlaşmayı imzalamıştır?
12 - Bilgi Otuzuncu Osmanlı padişahı II. Mahmud hangi birimin yerine düzenli bir ordu kurmuştur?
13 - Bilgi Kenan Evren, 12 Eylül Harekatını gerçekleştirdiği sırada hangi görevdeydi?
14 - Bilgi Helen Uygarlığı`nın ortaya çıkışında bir çok uygarlığın katkısı vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygarlıklardan biri değildir?
15 - Bilgi Cumhuriyet’in ilk yıllarında, aşağıdaki alanlardan hanisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemiştir?
16 - Bilgi Osmanlı Devletinde zanaatkarların zanaatlarına göre kurdukları grupların adı nedir?
17 - Bilgi Türkçülük akımının zemini hangi padişah döneminde oluşmuştur?
18 - Bilgi Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir?
19 - Bilgi İlk Çağ hangi olayla başlamıştır?
20 - Bilgi Türkiye ile Yunanistan arasında krize sebep olan kayalıkların eski adı nedir?